Əsas səhifə   az | ru | en
Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəmə
Məhkəmə sisteminin tarixi
Qanunvericilik
E-Xidmətlər
Faydalı linklər
Ali Məhkəmənin Plenumu 30.09.2014
Ali Məhkəmənin Plenumu 16.05.2014
Ali Məhkəmənin Plenumu 21.02.2014AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMAM VƏ SƏRƏNCAMLARI


 • Ş.A. MƏMMƏDOVANIN "ŞÖHRƏT ORDENİ" İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • İNZİBATİ VƏZİFƏLƏR TUTAN DÖVLƏT QULLUQÇULARINA İXTİSAS DƏRƏCƏLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HAKİMLƏRİNİN, ƏDLİYYƏ VƏ MƏHKƏMƏ ORQANLARI İŞÇİLƏRİNİN, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ ƏMƏKDAŞLARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HAKİMLƏRİNƏ, ƏDLİYYƏ ORQANLARININ ƏMƏKDAŞLARINA VƏ MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ ÜZVLƏRİNƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR HÜQUQŞÜNASI” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
  SƏRƏNCAMI


 • ƏDLİYYƏ ORQANLARI İŞÇİLƏRİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ T.A.ZEYNALOVUN HAKİM SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • ŞƏMKİR RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ Ə.B.NƏCƏFOVUN İŞ YERİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI


 • BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ L.Ə.NƏBİYEVİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKİMLƏR HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 25 DEKABR TARİXLİ 523-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • R.R.SÜLEYMANOVUN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • Ş.Y.YUSİFOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN HƏRBİ MƏHKƏMƏLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏ KOLLEGİYASININ SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİNİN, KOLLEGİYA SƏDRLƏRİNİN VƏ BƏZİ MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • R.U.MƏMMƏDOVUN GƏNCƏ APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • İ.M.NAĞIYEVİN BAKI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • İ.M.NƏSİROVUN AĞIR CİNAYƏTLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏRBİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • İ.H.KƏRİMOVUN SUMQAYIT APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • Q.A.ƏSGƏROVUN ƏLİ BAYRAMLI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • R.H.BURCAYEVİN ŞƏKİ APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN SAYININ ARTIRILMASI VƏ MƏHKƏMƏLƏRİN ƏRAZİ YURİSDİKSİYASININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında” və “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 16 dekabr tarixli 741-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 8 oktyabr tarixli 1092- IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 • Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi və “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 • Azərbaycan Respublikası məhkəmələri hakimlərinin sayının artırılması və məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 18 mart tarixli 92-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 •