Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 19.06.2019 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-2788/2019 27.02.2019 Cavabdeh: "AG Telekom"
Vəkil: İSMAYILOV YUSİF YAŞAR OĞLU
İddiaçı: ƏLİYEV NAMİQ MÜSEYİB OĞLU
Vəkil: NƏBİYEV NOVRUZ HACAĞA OĞLU
Ənvər Şadıyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 4 11:00
2 2[102]-2994/2019 11.03.2019 Cavabdeh: "PAŞA SIĞORTA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: Həmidov Elnur Əliyeviç
İddiaçı: RÜSTƏMOVA MƏŞUQƏ ƏBDÜLRƏHİM QIZI
İlqar Xələfov Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Sığorta müqaviləsi üzrə sair mübahisələr Zal 5 10:05
3 2[102]-3805/2019 12.04.2019 Vəkil: Hacıyev Vüqar Oqtay
İddiaçı: ŞABANOVA AYAN NAZİM QIZI
Nümayəndə: MƏMMƏDOVA GÜLMAYƏ QURBAN QIZI
Cavabdeh: Şahbazov Xaliq Tariyel
Qürbət Əsgərov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Valideynin razılığı olmadan ölkə hüdudlarından kənara uşağın çıxarılması Zal 2 10:05
4 2[102]-4069/2019 24.04.2019 Cavabdeh: ƏLİYEV ARZU VAQİF
İddiaçı: ƏLİYEV RAUF VAQİF
Vəkil: YAQUBOVA KÖNÜL RAFİQ QIZI
Elşanə Vəliyeva Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 12:30
5 2[102]-4041/2019 24.04.2019 Cavabdeh: 16 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
Müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AR DƏDRX-NİN 1 SAYLI BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: CAHANGİROVA GÜLNARƏ NƏCƏF QIZI
Vəkil: QƏDİROV İLQAR HÜMMƏT OĞLU
Cavabdeh: CƏBRAYILOV İLQAR NƏCƏF OĞLU
İddiaçı: ALLAHVERDİYEVA GÜLÜSÜM NƏCƏF QIZI
İddiaçı: CƏBRAYILOV MƏTANƏT NƏCƏF QIZI
Elşanə Vəliyeva Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 2 11:50
6 2[102]-4040/2019 24.04.2019 İddiaçı: NƏSİMİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: HƏSƏNOVA GÜLSƏNƏM HƏSƏN QIZI
Qəhrəman Allahverdiyev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 5 12:40
7 2[102]-4061/2019 24.04.2019 Maraqlı şəxs: NƏSİMİ RPİ-NİN QEYDİYYAT VƏ ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİ ŞÖBƏSİ
Ərizəçi: MƏMMƏDOVA MƏRZİYƏ FİRQƏM QIZI
Vəkil: ƏLİYEV İSA MUSA OĞLU
Elşanə Vəliyeva Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Digər hüquqi hallar Zal 2 12:10
8 2[102]-4079/2019 24.04.2019 İddiaçı: "AXA MBASK" SIĞORTA ŞİRKƏTİ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "Taleh-A.T" Müəssisəsi
Cavabdeh: ƏZİZOV RAMAZAN ƏMRAYEVİÇ
Sənan Hacıyev Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Subroqasiya qaydasında pul tələbi Zal 2 15:10
9 2[102]-4067/2019 24.04.2019 Üçüncü şəxs: Dəmirbank ASC
Maraqlı şəxs: Nəsimi RİH nəzdində Qəyyumluq və Himayədarlıq şöbəsi
Vəkil: ƏZİZLİ NƏVAZİ VİDADİ OĞLU
Ərizəçi: Əliyeva Fəridə Mir Ağa
Elşanə Vəliyeva Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Digər hüquqi hallar Zal 2 12:20
10 2[102]-4049/2019 24.04.2019 İddiaçı: "AMRAHBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: Bayramov Rəhman Mehman
Cavabdeh: Bayramova Lalə Ağaisa
Cavabdeh: Şərifov Xanoğlan Soltanmahmud
Cavabdeh: VEYİSOV SADİQ AĞAİSA
Vəkil: ƏLƏKBƏROV AĞAŞİRİN GÜLŞİRİN OĞLU
Cavabdeh: Bayramov Mehman Ayatxan
Cavabdeh: Bayramova Aygün Mehman
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 12:00
11 2[102]-4087/2019 24.04.2019 İddiaçı: "DƏMİRBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: HACILI FƏRRUX BƏHMAN
Cavabdeh: Osmanov Elməddin Məhyəddin
Vəkil: Əzizli Nəvazi Vidadi
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 12:40
12 2[102]-4125/2019 24.04.2019 Cavabdeh: Ələsgərova Almaz Ədil
Cavabdeh: Ələsgərov İlham Nadir
Cavabdeh: Əzimov Elgün Mehdi
Cavabdeh: Ələsgərov Rəsul Məmmədəli
Vəkil: İSGƏNDƏROV COŞQUN İBAD OĞLU
Cavabdeh: Ələsgərov İlham Nadir
Cavabdeh: Ələsgərov Pərvin Məmmədəli
Cavabdeh: Əzimova Aygün Nadir
Cavabdeh: Ələsgərova Rəfiqə Məmmədəli
Cavabdeh: Əzimova Nisəxanım Mehti
Cavabdeh: Ələsgərov Nadir İlham
Cavabdeh: Əzimova Gülsüm Mehdi
İddiaçı: Ələsgərova Vüsalə Nadir
Cavabdeh: Əzimova Günel Mehdi
Cavabdeh: Ələsgərova Mehriban Şir-Şir
Cavabdeh: Ələsgərov Rüfət İlham
Cavabdeh: Ələsgərov Elmin Məmmədəli
Cavabdeh: Ələsgərov Məmmədəli Nadir
Elşanə Vəliyeva Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 14:30
13 2[102]-4098/2019 24.04.2019 İddiaçı: Amrahbank ASC
Cavabdeh: Əsədov İlqar Kamal
Cavabdeh: Quliyev Çərkəz Xanış
Cavabdeh: Əsədov Adil Kamal
Sənan Hacıyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:00
14 2[102]-4091/2019 24.04.2019 Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Azərbaycan Respublikası ƏMDK yanında DƏDRX-nin 5 saylı Ərazi İdarəsi
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Quba Rayon Notariat Kontoru
Vəkil: KAZIMOV RAUF ƏLİF OĞLU
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Qasımov Binnət Xəlil oğlu
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Əliyeva Nərgiz Rəsul qızı
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Əliyev Rəcəbəli Allahverdi oğlu
İddiaçı: Rəsulov Əzim Ağa
Cavabdeh: Əliyev Allahverdi Əliverdi oğlu
Cavabdeh: Fətəliyev Aydın Qurbanəli oğlu
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: ƏLİYEVA KÖNÜL ALLAHVERDİ QIZI
İddiaçı: Rəsulov Vidadi Əzim oğlu
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Əliyev Əsəd Allahverdi oğlu
Elşanə Vəliyeva Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 2 14:20
15 2[102]-4154/2019 26.04.2019 Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
İddiaçı: ZAMANOV VÜQAR ZAMAN OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 5 11:15
16 2[102]-4243/2019 30.04.2019 İddiaçı: ABDURAHMANOV RASİM ABBAS OĞLU
Cavabdeh: VƏLİYEV ƏLƏSXAN SALMAN OĞLU
Sənan Hacıyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:55
17 2[102]-4186/2019 29.04.2019 İddiaçı: Access Bank QSC
Cavabdeh: Qaraşov Qurban Cəmil
Cavabdeh: Orucova Gülüzar Bayram
Cavabdeh: Hüseynov Rəşad Ramiz
Cavabdeh: Cəfərova Aygün Zahid
Cavabdeh: Əhmədov Əhməd Şiraslan
Cavabdeh: Hüseynov Ramiz Sultan
Vəkil: MƏCİDLİ ELŞƏN SEYİDƏLİ OĞLU
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 14:50
18 2[102]-4197/2019 29.04.2019 Cavabdeh: Quliyev Əlibala Cəfər
Cavabdeh: QULİYEV ƏLİBALA CƏFƏR
Cavabdeh: Quliyev Rəşad Əlibala
İddiaçı: QULİYEVA ŞƏLALƏ BƏXDİYAR QIZI
İddiaçı: Quliyeva Şəlalə Bəxtiyar
Cavabdeh: QULİYEV RƏŞAD ƏLİBALA OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 12:10
19 2[102]-4192/2019 29.04.2019 İddiaçı: Atasığorta ASC
Cavabdeh: Rəhimov Elmir Azər
Qəhrəman Allahverdiyev Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Sığorta ödənişinin ödənilməsi Zal 5 12:05
20 2[102]-4159/2019 29.04.2019 Cavabdeh: Şükürlü Ceyhun Vurğun
İddiaçı: Yusifov Gülverdi İmanverdi
Qəhrəman Allahverdiyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 5 11:45
21 2[102]-4170/2019 29.04.2019 Vəkil: Məmmədov Ramin Hafis
İddiaçı: Alışov Suliddin Rəcəb
Cavabdeh: Cavadov Rahib Naib
Nümayəndə: Cavadov Naib Əlisa
Elşanə Vəliyeva Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 14:40
22 2[102]-4227/2019 29.04.2019 Maraqlı şəxs: Rəhimov Məmməd Şəmiddin
Maraqlı şəxs: Məmmədsadıqova Pakilə Şəmiddin
Cavabdeh: Rəhimov Tahir Şəmiddin
İddiaçı: Rəhimova Səmayə Dəşi
Maraqlı şəxs: Rəhimov Akif Şəmiddin
Qəhrəman Allahverdiyev Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Qanun üzrə vərəsəlik hüququnun tanınması Zal 5 12:20
23 2[102]-4202/2019 29.04.2019 İddiaçı: AccessBank QSC
Cavabdeh: Baxşəliyev Yusif Heydər
Cavabdeh: Əzimova Humay Nəhməd
Cavabdeh: Əzimov Alim Şükür
Cavabdeh: Nadirli Ramin Rabil
Qəhrəman Allahverdiyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:00
24 2[102]-4223/2019 29.04.2019 İddiaçı: Access Bank QSC
Cavabdeh: Yusifov Kamal İsrafil
Cavabdeh: Qasımov Ədalət Heydər
Cavabdeh: Bayramova Nahidə Məlik
Qəhrəman Allahverdiyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:25
25 2[102]-4277/2019 01.05.2019 Cavabdeh: Yusifi Mehparə Əlibala
İddiaçı: YUSİFİ MƏLAHƏT ƏSGƏR QIZI
Qəhrəman Allahverdiyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququnun tanınması Zal 5 12:15
26 2[102]-4264/2019 01.05.2019 Cavabdeh: "SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"NİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI
Müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT ƏMƏK MÜFƏTTİŞLİYİ XİDMƏTİ
İddiaçı: MİRZƏYEVA ÇİNARƏ AĞAYAR QIZI
Vəkil: MƏMMƏDOV ASİF ƏLİMUSA OĞLU
Sənan Hacıyev Əmək mübahisələri - Əmək haqqı tələbi Zal 2 15:40
27 2[102]-4305/2019 01.05.2019 Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
İddiaçı: ASLANOV SƏRRAF AĞAVERDİ OĞLU
Qürbət Əsgərov Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Zal 2 10:00
28 2[102]-4319/2019 01.05.2019 İddiaçı: Məmmədrzayev Əmir Teymur
Cavabdeh: Tağıyev Şakir Zülfi
Sənan Hacıyev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 15:50
29 2[102]-4318/2019 01.05.2019 İddiaçı: ACCESSBANK QSC
Cavabdeh: ABBASOVA XANIM OQTAY QIZI
Cavabdeh: MUSTAFAYEV TAHİR RZA OĞLU
Sənan Hacıyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:35
30 2[102]-4309/2019 01.05.2019 İddiaçı: Hüseynov Vahid Kamil
Cavabdeh: Nurullayev Musa İsabala
İddiaçı: Məlikova Səba Soltanağa
Qürbət Əsgərov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 10:30
31 2[102]-4355/2019 02.05.2019 Cavabdeh: Kərimov Elməddin Mehdi
İddiaçı: KƏRİMOVA NƏRGİZ İLQAR QIZI
Cavabdeh: Kərimov Mehdi Səttar
İddiaçı: KƏRİMOVA RƏSMİYYƏ ƏVƏZ QIZI
Qəhrəman Allahverdiyev Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 11:30
32 2[102]-4325/2019 02.05.2019 İddiaçı: "UNİBANK KOMMERSİYA BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA ELMİRƏ MƏMMƏDƏLİ
Qəhrəman Allahverdiyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:20
33 2[102]-4327/2019 02.05.2019 İddiaçı: Zəkəryəyev Mehman Nütvəli
Cavabdeh: Daşdəmirov Xəyyam Umudvar
Nümayəndə: Məmmədov Fərhad Möhübbət
İddiaçı: Qaffarov Cabbar Aydın
Nümayəndə: Sarıyev Musa Kahov
Sənan Hacıyev Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 2 15:25
34 2[102]-4324/2019 02.05.2019 Cavabdeh: "HİDAYƏTOĞLU ŞİRKƏTLƏR QRUPU" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Cavabdeh: Şəki Rayonu üzrə İcra və Probasiya şöbəsi
Cavabdeh: “Unibank” Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
İddiaçı: LƏTİFOV SƏBUHİ ABDULƏLİ OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 5 11:25
35 2[102]-4347/2019 02.05.2019 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: KƏRİMOV DÜNYAMALI MEHBULLA OĞLU
Cavabdeh: KƏRİMOVA NURXANIM MİSİRXAN QIZI
Cavabdeh: KƏRİMLİ BAHAR DÜNYAMALI QIZI
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:20
36 2[102]-4376/2019 02.05.2019 İddiaçı: Nikoyl İKB ASC
Cavabdeh: XAMETOVA RAMİLƏ MÖVLÜTOVNA
Vəkil: HƏZİYEV BABƏK MƏHƏMMƏD OĞLU
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:15
37 2[102]-4357/2019 02.05.2019 Maraqlı şəxs: AR ƏƏSMN YANINDA DSMF-NİN SABUNÇU RAYON ŞÖBƏSİ
Ərizəçi: MEHDİQULİYEVA MƏLAHƏT ƏLİ QIZI
Qürbət Əsgərov Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 2 10:40
38 2[102]-4366/2019 02.05.2019 İddiaçı: FƏTULLAYEVA NATAVAN MAHİR
Cavabdeh: AĞAYEV TEYMUR AZƏR
Qürbət Əsgərov Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:50
39 2[102]-4363/2019 02.05.2019 İddiaçı: Çinar Servis İKF
Müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: TEMP MMC
Vəkil: HACIYEV NAMİQ SƏRKAR OĞLU
Cavabdeh: Hacıyev Nizami Babaşah
Vəkil: ŞÜKÜROV ELXAN ŞÜKÜR OĞLU
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 10:10
40 2[102]-4403/2019 03.05.2019 Cavabdeh: Abasov Əlamət Hidayət
İddiaçı: Fərəcov Oktay Rüstəm
Qəhrəman Allahverdiyev Sair mülki iş - Qanunsuz tikilinin sökülməsi Zal 5 11:40
41 2[102]-4401/2019 03.05.2019 İddiaçı: Rabitəbank ASC
Cavabdeh: Həsənov Müşviq Abduləhəd
Cavabdeh: Həsənova Vüsalə Abduləhəd
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:10
42 2[102]-4387/2019 03.05.2019 Cavabdeh: Expressbank ASC
Cavabdeh: Şiravn şəh 1 saylı NK
İddiaçı: Abıyeva Günel Valeh
Vəkil: ƏBDURƏHMANOV KƏNAN SƏFƏR OĞLU
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:20
43 2[102]-4406/2019 03.05.2019 Maraqlı şəxs: AR.Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında DSMF -nun Kürdəmir ray şöbəsi
Ərizəçi: Nuriyeva Hədiyəbanı Heydər
Qəhrəman Allahverdiyev Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 5 11:35
44 2[102]-4386/2019 03.05.2019 İddiaçı: Nağıyev Sehliman Saday
İddiaçı: Mirzəyev Mahmud Məşi
Cavabdeh: Məmmədov Yaşar Məmməd
İddiaçı: Kərimov Nəsib Şahmalı
Qürbət Əsgərov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 11:00
45 2[102]-4398/2019 03.05.2019 Cavabdeh: Lənkəran rayon 1 saylı Notariat Kontoru
Cavabdeh: AR ƏMDK yanında DƏDRX-nin 10 saylı Xaçmaz ərazi idarəsi
Cavabdeh: Lənkəran rayon Separadi bələdiyyəsi
İddiaçı: Kərimova Bahar Balağa
Cavabdeh: Tağıyev Səadət Xeyrulla
Cavabdeh: Məcidov İlqar Şərif
Cavabdeh: Tağıyeva Zərifə Abdulla
Cavabdeh: Məcidov Mühəndis Şərif
Cavabdeh: Cəfərova Solmaz Mədət
İddiaçı: Qasımov Sudef Mədi
İddiaçı: Kərimov Oruc Balağa
İlqar Xələfov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 5 10:25
46 2[102]-4411/2019 06.05.2019 Cavabdeh: Həsənov Əfraim Əlicabbar
İddiaçı: HƏSƏNOVA XURAMAN MAYIS
Cavabdeh: HƏSƏNOV ARİF ƏFRAYIM
Qəhrəman Allahverdiyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 5 11:55
47 2[102]-4410/2019 06.05.2019 Cavabdeh: Lombard İnvest MMC
İddiaçı: Məmmədov Şamo Şükür
Vəkil: MURADOV BƏXTİYAR İBRAHİM OĞLU
İlqar Xələfov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 5 10:30
48 2[102]-4430/2019 07.05.2019 İddiaçı: MİRZƏYEV SƏBUHİ MALİK
Cavabdeh: MİRZƏYEVA İLAHİYƏ ŞÖHRƏDDİN
Nümayəndə: Babayev Rəşad Nizami
Qürbət Əsgərov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Alimentin təyin edilməsi tələbi Zal 2 11:20
49 2[102]-4421/2019 07.05.2019 İddiaçı: Yusibəliyev Şövqü Yusif
Cavabdeh: Məmmədov Yasin Asif
Qəhrəman Allahverdiyev Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 5 11:50
50 2[102]-4423/2019 07.05.2019 Cavabdeh: Səfxanova Samirə Məhərrəm
İddiaçı: Abdullayeva Gövhər Pəhlivan
Qürbət Əsgərov Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 11:30
51 2[102]-4443/2019 08.05.2019 Cavabdeh: İsayev Sərdar Bayram
İddiaçı: Musayeva Teyyubə Sadıq
İlqar Xələfov Sair mülki iş - Digər Zal 5 10:35
52 2[102]-4457/2019 08.05.2019 Vəkil: MƏHƏRRƏMOV POLAD MÜSEYİB OĞLU
Cavabdeh: Hacıyev Etibar Abdulqədir
İddiaçı: Hacıyeva Rəna Məmməd
İlqar Xələfov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 10:40
53 2[102]-4453/2019 08.05.2019 Ərizəçi: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 2 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Ərizəçi: 2 saylı ərazi Vergilər Departamenti
Maraqlı şəxs: MƏDƏTOV ELÇİN TALIB OĞLU
Maraqlı şəxs: Mədətov Elçin Talıb
Qürbət Əsgərov Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında işlər üzrə icraat Zal 2 11:40
54 2[102]-4511/2019 10.05.2019 Cavabdeh: TARVERDİYEV NAİL ŞIXALİ OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV NAMİQ ƏMİRASLAN OĞLU
Cavabdeh: FƏRZƏLİYEV HÜSEYN AMİL OĞLU
Cavabdeh: İSMAYILOV ŞAHİN MUSA OĞLU
Cavabdeh: İBRAHİMOVA JALƏ ZÖHRAB QIZI
İddiaçı: QASIMOVA ZƏRXARA SADAY QIZI
Cavabdeh: AĞAYEV TARYEL MÜZƏFFƏR OĞLU
İlqar Xələfov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 5 11:00
55 2[102]-4488/2019 10.05.2019 İddiaçı: RZAYEVA FATİMƏ HƏBİB QIZI
Cavabdeh: ƏLİYEVA LƏMAN QƏHRƏMAN
Qürbət Əsgərov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:10
56 2[102]-4499/2019 10.05.2019 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: Səmədov Əflatun Əlizadə
Cavabdeh: Qulamov Vasif Hüseynağa
Cavabdeh: Hüseynov Fizuli Xanəhməd
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:55
57 2[102]-4492/2019 10.05.2019 İddiaçı: Abbasova Validə Rüşdü
Cavabdeh: Abbasov Samir Məhərrəm
İlqar Xələfov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 5 10:50
58 2[102]-4547/2019 13.05.2019 İddiaçı: MÖHNƏTOV MƏHƏMMƏDƏLİ XASAY
Cavabdeh: HACIYEV NAMİK DƏDƏŞ
Qəhrəman Allahverdiyev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 5 12:30
59 2[102]-4687/2019 16.05.2019 Cavabdeh: BAĞIROV NƏBİ BƏBİR
İddiaçı: HÜSEYNOVA ÇİÇƏK AĞAƏLİ QIZI
Qürbət Əsgərov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 11:35
60 2[102]-4757/2019 21.05.2019 İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ABDULLAYEVA ŞAHSƏNƏM RAMAZAN QIZI
Cavabdeh: ABDULLAYEV TƏVƏKKÜL ƏLİF OĞLU
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:25
61 2[102]-4799/2019 23.05.2019 Cavabdeh: MİRZOYEVA ESMİRA ƏMƏNTULLA
İddiaçı: MİRZOYEV ELDAR TACƏDDİN
Sənan Hacıyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Alimentin azaldılması Zal 2 16:00

İnzibati kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-1177/2019 15.02.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
Nümayəndə: MƏMMƏDOV ÇƏRKƏZ AĞAŞİRİN OĞLU
İddiaçı: SADIQOVA YEGANƏ BİLAL QIZI
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:25
2 2-1[102]-1176/2019 15.02.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xətai rayon şöbəsi
Vəkil: QƏDİROV İLQAR HÜMMƏT OĞLU
İddiaçı: XƏLƏFBƏYLİ VAQİF ƏMİR OĞLU
Vəkil: ŞAHBAZOV SƏXAVƏT RİZVAN OĞLU
Vəkil: ŞAHBAZOV SƏXAVƏT RİZVAN OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 14:45
3 2-1[102]-1600/2019 28.03.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: MEHDİYEVA NÜŞABƏ MEHDİ QIZI
Vəkil: RƏFİBƏYLİ FƏRHAD LƏTİF OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 14:50
4 2-1[102]-1624/2019 01.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: Bədəlov Siyasət Soltan
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
Sevda Hüseynova Zal 6 15:00
5 2-1[102]-1619/2019 01.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
İddiaçı: ZEYNALOV ƏHMƏD MİRZƏMMƏD OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 6 15:30
6 2-1[102]-1646/2019 05.04.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN GORANBOY RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: Mustafayev Sərvər Mədət
İddiaçı: Məmmədova Rahilə Məmmədyar
Sevda Hüseynova Zal 6 15:05
7 2-1[102]-1654/2019 08.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: RƏFİBƏYLİ FƏRHAD LƏTİF OĞLU
İddiaçı: MİRİYEV MƏTLƏB CAVANŞİR OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:30
8 2-1[102]-1668/2019 08.04.2019 Cavabdeh: AR ƏMDK yanında DƏDRX 1 saylı Bakı şəhər Əİ-yə
Vəkil: BAĞIROV ZİYA BAYRAM OĞLU
İddiaçı: ASLANOVA SƏMƏNDƏR ƏNVƏR QIZI
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 10:40
9 2-1[102]-1655/2019 08.04.2019 İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bakı şəhəri üzrə Hüquqi Şəxslərlə İş İdarəsi
Cavabdeh: "NİHAT KLİNİKASI" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: İBADOV ZAUR FƏZAİL OĞLU
Sevda Hüseynova Sair işlər - Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının yığılması üzrə mübahisələr Zal 6 15:20
10 2-1[102]-1682/2019 08.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SUMQAYIT ŞƏHƏRİ SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ
İddiaçı: "Carlsberg Azerbaijan" MMC
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR SİYASƏTİ VƏ İSTEHLAKÇILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ DÖVLƏT XİDMƏTİ
İddiaçı: ZƏRBƏLİYEVA CAHAN MƏMMƏD
Vəkil: İBADOV ZAUR FƏZAİL OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:20
11 2-1[102]-1686/2019 08.04.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SALYAN RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: BABAYEV FƏXRƏDDİN XEYRULLA OĞLU
Vəkil: AĞAYEV NƏSRULLA QİYAS OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 6 15:15
12 2-1[102]-1679/2019 08.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Sumqayıt şəhər Şöbəsi
İddiaçı: Hüseynov Cani Seyfulla
Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
Sevda Hüseynova Zal 6 15:10
13 2-1[102]-1661/2019 08.04.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nun Sabunçu rayon şöbəsi
İddiaçı: NAMAZOV VAQİF NAMAZ OĞLU
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 15:25
14 2-1[102]-1705/2019 11.04.2019 İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ RƏYASƏT HEYƏTİ
Cavabdeh: ZEYNALOV RAMİZ YUSİF OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:35
15 2-1[102]-1707/2019 11.04.2019 Cavabdeh: Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi
Maraqlı şəxs: "Nehrəm" MTK
Cavabdeh: Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "Nehrəm" Holding Kompaniyası
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: İSMAYILOV NAZİM CƏLİL OĞLU
İddiaçı: İSMAYILOV VASİF CƏLİL OĞLU
Vəkil: ƏSƏDOV İLHAM FƏRHAD OĞLU
Ərizəçi: İSMAYILOV VASİF CƏLİL OĞLU
İddiaçı: Cəfərova Validə Qulu qızı
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:05
16 2-1[102]-1708/2019 11.04.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: CƏBRAYIL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ
İddiaçı: MİRZƏLİYEV TOFİQ QURBAN OĞLU
Vəkil: MƏMMƏDOV DİLSUZ BABƏK OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - kompensasiya və digər ödənişlər tələbləri üzrə Zal 6 12:15
17 2-1[102]-1712/2019 11.04.2019 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələlri Dövlət Komitəsinin Yanında DƏDRX-nin Bakı şəhər Ərazi İdarəsi
Vəkil: QULİZADƏ GÜLNAR MƏMMƏDAĞA QIZI
İddiaçı: QULİYEV RASİM ƏLİABBAS OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 12:25
18 2-1[102]-1733/2019 11.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Agdam rayon şöbəsinə
Vəkil: SÜLEYMANOV TELMAN SALMAN
İddiaçı: Əhmədov Ramiz Maşallah
İlqar Dadaşov Zal 6 10:50
19 2-1[102]-1735/2019 11.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Tərtər rayon şöbəsin
Vəkil: Muradov Oktay Rəcəb
İddiaçı: Cavadov Qənimət Yahya
İlqar Dadaşov Zal 6 11:00
20 2-1[102]-1736/2019 12.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Şəmkir rayon şöbəsi
İddiaçı: ALNAĞIYEV FƏXRƏDDİN CƏBRAYIL
Vəkil: SÜLEYMANOV FAMİL ŞAMİL OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 11:10
21 2-1[102]-1737/2019 12.04.2019 Cavabdeh: AR Müdafiə Nazirliyi
İddiaçı: Rüstəmov Sabir Vəliyəddin
Vəkil: CƏFƏROVA XƏYALƏ TEYMUR QIZI
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:45
22 2-1[102]-1741/2019 16.04.2019 Cavabdeh: DƏDRX-nin 5 saylı Ərazi İdarəsi
İddiaçı: Əliyev Səməndər İskəndər
Vəkil: MƏLİKOV HACIBALA MƏLİK OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 11:40
23 2-1[102]-1744/2019 16.04.2019 Cavabdeh: NƏRİMANOV RAYON İCRA HAKİMİYYƏT
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: NƏRİMANOV RAYON MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFAT BİRLİYİ
İddiaçı: ƏFƏNDİYEVA ELMİRA İSLAMOVNA
Vəkil: OSMANOV ELXAN OSMAN OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - qeyri-yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 15:35
24 2-1[102]-1746/2019 16.04.2019 Cavabdeh: AR Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının icra baş idarəsi
İddiaçı: Fərzəliyev Güləli Şahüseyn
Vəkil: NƏBİYEV ELNUR TEMRAZ OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:20
25 2-1[102]-1751/2019 16.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: FƏRZƏLİYEVA RƏNA AKİF QIZI
Vəkil: RƏFİBƏYLİ FƏRHAD LƏTİF OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:30
26 2-1[102]-1752/2019 16.04.2019 Cavabdeh: XƏTAİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ
Vəkil: MUSAYEV RAMİZ SADAY OĞLU
İddiaçı: SADIQOV İBRAHİM AĞAHÜSEYN OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - qeyri-yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 14:40
27 2-1[102]-1753/2019 16.04.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Suraxanı rayon şöbəsi
İddiaçı: MUSAXANOV YUNUS ZİADXANOVİÇ
Vəkil: KAZIMOV ƏFQAN XANLAR OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 15:40
28 2-1[102]-1836/2019 22.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Kəpəz rayon Şöbəsi
Vəkil: HƏSƏNOV İBRAHİM QURBAN OĞLU
İddiaçı: Süleymanov Namiq Məcid
İlqar Hüseynov Zal 1 16:50
29 2-1[102]-1894/2019 25.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Qusar rayon Şöbəsi
İddiaçı: Hüseynov Tacir Firuddin
İlqar Hüseynov Zal 1 14:50
30 2-1[102]-1953/2019 30.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Bərdə rayon Şöbəsi
İddiaçı: Məmmədov Vahid Cavad
Vəkil: AĞAZADƏ İLKİN İLQAR OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 1 15:20
31 2-1[102]-1941/2019 30.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Salyan rayon şöbəsi
İddiaçı: Abbasov İsvəndiyar Firudin
Vəkil: AĞAYEV NƏSRULLA QİYAS OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:15
32 2-1[102]-1938/2019 30.04.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Neftçala rayon Şöbəsi
İddiaçı: Feyzullayev Yadulla Əvəz
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
İlqar Hüseynov Zal 1 15:15
33 2-1[102]-1959/2019 01.05.2019 Cavabdeh: XƏTAİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
Vəkil: Mirzəyev Aqil Akif oğlu
İddiaçı: BƏYLƏROV CƏLİLAĞA ŞAKİR OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 16:10
34 2-1[102]-1991/2019 03.05.2019 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi
İddiaçı: QƏZƏNFƏROVA SONA ZÜLFÜQAR QIZI
Vəkil: BAĞIROV ZİYA BAYRAM OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 1 15:45
35 2-1[102]-1996/2019 03.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ
Nümayəndə: HACIYEV BƏXTİYAR YUSİF OĞLU
İddiaçı: HUSSAİN(HÜSEYN)ALİ LİAQAT(LİYAQAT)ALİ X
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 15:25
36 2-1[102]-1990/2019 03.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ
İddiaçı: Həsənov Əkrəm Şirvan
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 1 15:30
37 2-1[102]-1988/2019 03.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: MƏHƏRRƏMOVA NƏZİFƏ SULTAN QIZI
Vəkil: HÜSEYNOV ZAUR ELBRUS OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 1 14:55
38 2-1[102]-2011/2019 06.05.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Kürdəmir rayon Şöbəsi
İddiaçı: İsmayılov Qarakişi Cəbrayıl
Vəkil: MƏCİDLİ ELŞƏN SEYİDƏLİ OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 1 15:40
39 2-1[102]-2006/2019 06.05.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Şirvan Şəhər Şöbəsi
İddiaçı: Musayev Rəşid Qəribxan
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
İlqar Hüseynov Zal 1 15:50
40 2-1[102]-2019/2019 07.05.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Tərtər rayon şöbəsinə
Vəkil: Muradov Oktay Rəcəb
İddiaçı: Hüseynov Əfqan Oruc
İlqar Hüseynov Zal 1 15:35
41 2-1[102]-2063/2019 14.05.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Cəlilabad rayon şöbəsi
İddiaçı: Əliyev Mürsəl Məmməd
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 10:45
42 2-1[102]-2092/2019 15.05.2019 Cavabdeh: NƏSİMİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: İSGƏNDƏROV HABİL MİRZƏHÜSEYN OĞLU
İddiaçı: NƏSİROV AZİM NƏSRULLA
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 7 10:20
43 2-1[102]-2094/2019 15.05.2019 Cavabdeh: AR Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti
Cavabdeh: ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ BAKI İSTİNTAQ TƏCRİDXANASI
Vəkil: MEHDİYEV FƏXRƏDDİN MƏHƏDDİN OĞLU
İddiaçı: HACIYEVA ƏMİNƏ FEVZİ
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 10:25
44 2-1[102]-2116/2019 20.05.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ
Cavabdeh: Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Qusar rayon Şöbəsi
İddiaçı: Qusarov Elmar Telmanoviç
Vəkil:
İddiaçı: Qusarov Şamil Telmanoviç
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:40
45 2-1[102]-2115/2019 20.05.2019 Cavabdeh: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Vəkil: NURİYEV İLHAM QUBAD OĞLU
İddiaçı: TOPÇİYEV LƏTİF XANCƏFƏR OĞLU
Zakir Quliyev Zal 7 11:00
46 2-1[102]-2120/2019 23.05.2019 Cavabdeh: İMİŞLİ RAYON POLİS ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ƏLİŞOV RÖVŞƏN MÜBARİZ OĞLU
Vəkil: HƏBİLOV ƏLİRZA QƏMƏNDƏR
Zakir Quliyev Zal 7 11:45
47 2-1[102]-2125/2019 23.05.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN AĞSU RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: CAVADOVA MATƏM PAŞA QIZI
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 10:30
48 2-1[102]-2135/2019 23.05.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nun Xətai rayon şöbəsi
İddiaçı: MƏMMƏDOV TAHİR ƏLİ OĞLU
Vəkil: QƏDİROV İLQAR HÜMMƏT OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:35
49 2-1[102]-2127/2019 23.05.2019 Cavabdeh: DSMF-in Yevlax Şəhər Şöbəsi
Vəkil: Məmmədov Fərhad Möhübbət
İddiaçı: İSMAYILOV FİKRƏT HƏSƏNALI OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:40
50 2-1[102]-2150/2019 23.05.2019 Cavabdeh: Mirzəyeva Sərfi Xasay
İddiaçı: Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Zakir Quliyev Sair işlər - Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının yığılması üzrə mübahisələr Zal 7 12:30
51 2-1[102]-2163/2019 29.05.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN GORANBOY RAYON ŞÖBƏSİ
İddiaçı: BAYRAMOV MAHİR QƏDİR
Vəkil: Mustafayev Sərvər Mədət
Zakir Quliyev Zal 7 11:55
52 2-1[102]-2167/2019 29.05.2019 Cavabdeh: TƏHSİL NAZİRLİYİ
İddiaçı: MİRZƏ CEYHUN SOFİ
Zakir Quliyev Zal 7 12:25

İqtisadi kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-2[102]-177/2019 27.03.2019 Cavabdeh: "Falez Memarlıq" MMC
İddiaçı: "Altem Alüminiyum Ltd" şirkəti
Nümayəndə: HƏSƏNOV ZÜLFÜ SOLTAN OĞLU
Vəkil: CƏFƏROV CEYHUN BƏYKİŞİ OĞLU
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 14:20
2 2-2[102]-225/2019 22.04.2019 İddiaçı: "Ağyel" MMC
Cavabdeh: Həsənov Rəşid Rza oğlu
Vəkil: TALIBOV TELMAN MƏHƏMMƏD OĞLU
İlqar Dadaşov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər Zal 1 11:50
3 2-2[102]-228/2019 22.04.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİNİN MÜLKİ MÜDAFİƏ QOŞUNLARININ KOMANDANLIĞI
İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Vəkil: HƏSƏNOV VASİF RƏSUL OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İstehlak edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə Zal 6 11:55
4 2-2[102]-227/2019 22.04.2019 Cavabdeh: RÜFƏT XANKİŞİYEV ATAKİŞİ OĞLU
İddiaçı: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ KİÇİK SAHİBKARLIQLA İŞ DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr - Vergi ödəmələri barədə mübahisələr Zal 6 11:45
5 2-2[102]-238/2019 01.05.2019 İddiaçı: Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyəti
Vəkil:
Cavabdeh: Qulamov Fərhad Əhməd
İlqar Hüseynov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İcarə müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 1 15:00
6 2-2[102]-250/2019 06.05.2019 İddiaçı: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
Cavabdeh: "RR AQRO" ("RR TRADE" MMC)
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Nümayəndə: Məmmədov Rasim Rafiq oğlu
Vəkil: MƏMMƏDOV ASİF ƏLİMUSA OĞLU
Nümayəndə: MEHDİZADƏ MEHDİ RAKİV
Nümayəndə: MUSAYEV ELNUR MUSA OĞLU
Vəkil: BAYRAMOV ANAR ŞAKİR OĞLU
Nümayəndə: KƏRİMOV ZAUR ZAKİR OĞLU
Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
İlqar Hüseynov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 1 15:55
7 2-2[102]-253/2019 06.05.2019 İddiaçı: "TİKİNTİ TƏMİNAT LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: 14 SAYLI HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASI
Cavabdeh: "SABUNÇU ELMİ İSTEHSALAT VƏ MAŞINQAYIRMA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ABİYEV ZAUR ƏZİZAĞA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Podrat müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 16:00
8 2-2[102]-300/2019 24.05.2019 Cavabdeh: "İNTERMET KO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏRİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
İddiaçı: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ KİÇİK SAHİBKARLIQLA İŞ DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Zakir Quliyev Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər Zal 7 11:50
9 2-2[102]-310/2019 03.06.2019 İddiaçı: 14 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR İDARƏSİ
Cavabdeh: SUM TƏMİR TİKİNTİ
Vəkil: HÜSEYNOV TURAL FİRUDDİN OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr - Vergi ödəmələri barədə mübahisələr Zal 7 10:35

Cinayət (7 indeksi) kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Məhkumlar (bəraət alanlar) Sədrlik edən hakim İttihamedici(bəraətverici) əsaslar Zal Baxılma vaxtı
1 7[102]-198/2019 08.01.2019 Məhkum: ALMƏMMƏDOV EMİN ŞAKİR OĞLU
Tahir Kazımov 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 13:05
2 7[102]-253/2019 25.02.2019 Məhkum: QAYİMOV VİDADİ TOFİQ
Əli Seyfəliyev 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 11:00
3 7[102]-259/2019 28.02.2019 Məhkum: NAMAZOV VASİF SƏMƏNDƏR
Əli Seyfəliyev 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 11:30
4 7[102]-272/2019 06.03.2019 Məhkum: KURTANİDZE GİORGİ QELAYEVİÇ
Tahir Kazımov 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 13:15
5 7[102]-285/2019 13.03.2019 Məhkum: QƏHRƏMANOV İSMAYIL ÜMÜD
Tahir Kazımov 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 12:35
6 7[102]-299/2019 01.04.2019 Məhkum: YAQUBOV OQTAY MEHMAN
Əli Seyfəliyev 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 11:25
7 7[102]-314/2019 10.04.2019 Məhkum: NURİYEV İLQAR NAZİM OĞLU
Hafiz Nəsibov 14 - Digər müraciətlər - Digər Zal 9 10:05

Hərbi kollegiyası üzrə:

Təyin edilməyib:

Cinayət kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Məhkumlar (bəraət alanlar) Sədrlik edən hakim İttihamedici(bəraətverici) əsaslar Zal Baxılma vaxtı
1 1[102]-639/2019 25.01.2019 Məhkum: Hümbətov İlqar Vahid
Hafiz Nəsibov Zal 9 10:30
2 1[102]-676/2019 30.01.2019 Məhkum: MƏMMƏDOV ELVİR ELMAN OĞLU
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Quldurluq Zal 9 12:55
3 1[102]-690/2019 02.02.2019 Təqsirləndirilən şəxs: RƏHİMXANOV ALİK SÜVLƏDDİN OĞLU
Tahir Kazımov Zal 9 13:00
4 1[102]-732/2019 09.02.2019 Məhkum: Əliyeva Faidə Həsənağa
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 13:20
5 1[102]-794/2019 26.02.2019 Məhkum: QULİYEV ZAMAN GÜLƏHMƏD
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 11:10
6 1[102]-789/2019 26.02.2019 Məhkum: SARUXANOVA RUXSARƏ MALİK QIZI
Əli Seyfəliyev Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 11:20
7 1[102]-836/2019 06.03.2019 Məhkum: MƏMMƏDOVA NATƏVAN ZAİD
Tahir Kazımov İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Qaçaqmalçılıq Zal 9 12:15
8 1[102]-834/2019 06.03.2019 Təqsirləndirilən şəxs: İbrahimov Sənan Çıraqəli
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Quldurluq Zal 9 12:05
9 1[102]-826/2019 05.03.2019 Təqsirləndirilən şəxs: QAFARLI RƏSUL VALEH OĞLU
Tahir Kazımov Zal 9 12:00
10 1[102]-823/2019 04.03.2019 Məhkum: Nağıyev Turab İbad
Məhkum: Əliyev Altay Ağabala
Tahir Kazımov Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər - Adam oğurluğu Zal 9 13:10
11 1[102]-816/2019 02.03.2019 Məhkum: QURBANOV RAMİZ GÜLAĞA
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Quldurluq Zal 9 11:05
12 1[102]-814/2019 01.03.2019 Təqsirləndirilən şəxs: BABAYEV RUSLAN RAFAEL OĞLU
Əli Seyfəliyev Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 11:45
13 1[102]-813/2019 01.03.2019 Məhkum: Əhədov Fikrət Məmmədəli
Əli Seyfəliyev İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Qaçaqmalçılıq Zal 9 11:50
14 1[102]-806/2019 28.02.2019 Məhkum: Kərimov Qafur Rəfail
Təqsirləndirilən şəxs: KƏRİMOV QAFUR RƏFAİL OĞLU
Əli Seyfəliyev Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 11:15
15 1[102]-800/2019 27.02.2019 Məhkum: QULİYEV ŞƏHRAM ŞAHMAR OĞLU
Əli Seyfəliyev Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən sağlamlığa zərər vurma Zal 9 11:40
16 1[102]-866/2019 12.03.2019 Məhkum: SADIQOV YUSİF ƏKBƏR OĞLU
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Soyğunçuluq Zal 9 12:30
17 1[102]-863/2019 11.03.2019 Məhkum: Eyvazov Fərid Rəcəbəli
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 12:25
18 1[102]-856/2019 09.03.2019 Məhkum: QƏLƏNDƏROV EMİL MÜTƏLLİM OĞLU
Hafiz Nəsibov Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 09:45
19 1[102]-844/2019 07.03.2019 Məhkum: Hüseyinov Canbulad Firudin
Tahir Kazımov Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən adam öldürmə Zal 9 12:20
20 1[102]-885/2019 14.03.2019 Təqsirləndirilən şəxs: RÜSTƏMOV ELŞƏN NƏCƏF OĞLU
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:45
21 1[102]-892/2019 16.03.2019 Məhkum: Mehtiyev Qədir Sayad
Tahir Kazımov İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Qaçaqmalçılıq Zal 9 12:50
22 1[102]-916/2019 28.03.2019 Məhkum: ƏZİZOV İFTİXAR İMRAN OĞLU
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 10:10
23 1[102]-961/2019 06.04.2019 Məhkum: MƏMMƏDOV ƏŞRƏF BAXŞEYİŞ OĞLU
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 09:55
24 1[102]-957/2019 05.04.2019 Məhkum: ÇOBANOV RUHİD BƏKKİŞİ OĞLU
Hafiz Nəsibov Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 10:00
25 1[102]-951/2019 04.04.2019 Təqsirləndirilən şəxs: Ağayev Müşfiq Zülfüqar
Hafiz Nəsibov İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər - Xuliqanlıq Zal 9 09:50
26 1[102]-976/2019 09.04.2019 Məhkum: ƏLİYEV AYAZ VAQİF
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 10:25
27 1[102]-968/2019 09.04.2019 Məhkum: Sultanov Arif Soltanəli
Hafiz Nəsibov Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 10:45
28 1[102]-1003/2019 12.04.2019 Məhkum: Məmmədov Babək Faiq
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Quldurluq Zal 9 10:50
29 1[102]-984/2019 11.04.2019 Məhkum: Piriyev Fərhad İman
Hafiz Nəsibov Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər - Məhkəmənin hökmünü, qərarını, yaxud digər aktını icra etməmə Zal 9 10:40
30 1[102]-987/2019 11.04.2019 Məhkum: Şahmarlı Fərid Faiq
Hafiz Nəsibov Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 10:35
31 1[102]-1169/2019 24.05.2019 Məhkum: MƏMMƏDOV RASİM MƏMMƏD
Əli Seyfəliyev Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 11:35

Mülki (10 indeksi) kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-86/2019 06.05.2019 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: Abbasov Vüsal Tapdıq
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: Ahmetoğlu İradə Orman
Qəhrəman Allahverdiyev Zal 5 12:35
2 10[102]-91/2019 13.05.2019 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: Süleymanov Rəfail Süleyman
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: Süleymanova Zəhra Məmmədovna
İlqar Xələfov Zal 5 10:45

İqtisadi (10-1 indeksi) kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10-1[102]-8/2019 01.05.2019 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: "Baktorg" MMC
Kassator: Zavod "Qeorqievskiy" MMC
Zakir Quliyev Zal 1 16:30