Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 22.11.2019 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki işlər üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-7361/2019 27.09.2019 İddiaçı: ABBASOVA FİRƏNGİZ HÜSEYN
Cavabdeh: SƏFƏRƏLİYEV MÜBARİZ MƏMMƏDŞAH
Üçüncü şəxs: MƏMMƏDOV ARZU USUB
Vəfaddin İbayev Sair mülki iş - Digər Zal 2 09:55
2 2[102]-7364/2019 27.09.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV FUAD SABİR OĞLU
Cavabdeh: BADALOV SEYİDƏHMƏD BƏYBALA
Cavabdeh: BƏDƏLOVA ZENFİRA ƏLİ QIZI
Cavabdeh: BƏDƏLOVA ELVİNA SEYİDƏHMƏD
Vəfaddin İbayev Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:00
3 2[102]-7378/2019 27.09.2019 Nümayəndə: HEYDAROV ASLAN NAZİM OĞLU
İddiaçı: QASIMOVA KÖNÜL İSMAYIL QIZI
Cavabdeh: QASIMOV FİKRƏT MƏHƏMMƏD OĞLU
Vəfaddin İbayev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 2 10:05
4 2[102]-7385/2019 30.09.2019 Cavabdeh: Azərsu ASC Birləşmiş Sukanal MMC4 saylı regional Sukanal İdarəsi
İddiaçı: ƏLİZADƏ SİYAVUŞ MAYIL
Vəfaddin İbayev Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 10:10
5 2[102]-7391/2019 30.09.2019 Cavabdeh: Aran Regional Enerji Təchizat, Enerji satışı idarəsi
İddiaçı: MEHTİYEV MEHTİ MƏHƏMMƏD
Vəfaddin İbayev Torpaq mübahisələri - Torpaq münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 2 10:15
6 2[102]-7395/2019 30.09.2019 İddiaçı: USUBOVA JALƏ HAFİZ QIZI
Cavabdeh: USUBOV RAFAYIL EMİNAĞA OĞLU
İddiaçı: USUBOVA JALƏ HAFİZ
Cavabdeh: USUBOV RAFAYIL EMİNAĞA
Vəfaddin İbayev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 10:20

İnzibati işlər üzrə:

Təyin edilməyib:

İqtisadi işlər üzrə:

Təyin edilməyib:

Cinayət (7 indeksi) işlər üzrə:

Təyin edilməyib:

Hərbi işlər üzrə:

Təyin edilməyib:

Cinayət işlər üzrə:

# İşin №si Daxil olub Məhkumlar (bəraət alanlar) Sədrlik edən hakim İttihamedici(bəraətverici) əsaslar Zal Baxılma vaxtı
1 1[102]-1468/2019 09.08.2019 Məhkum: ƏLİYEV ŞAHİN SALEH
Vəfaddin İbayev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 2 09:50

Mülki (10 indeksi) işlər üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-153/2019 30.09.2019 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: RÜSTƏMOVA(BAYRAKTAR) DİANA İLHAM
Vəfaddin İbayev Zal 2 10:25