Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 29.01.2020 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki kollegiya:

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-410/2020 22.11.2019 İddiaçı: SƏLİMOV SARVAN SALMAN
Cavabdeh: "BABƏK-94" MÜSTƏQİL KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ
İlqar Xələfov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 5 10:15
2 2[102]-697/2020 06.12.2019 İddiaçı: ASC "XALQ" BANKI
Cavabdeh: XIDIROVA ƏTAYƏ ALLAHVERDİ
Cavabdeh: XIDIROVA GÜLCAHAN GÖYÜŞ
Cavabdeh: XIDIROVA PƏRVANƏ İLHAM
Cavabdeh: XIDIROV SAMİR İLHAM
Cavabdeh: XIDIROVA NİGAR İLHAM
Cavabdeh: XIDIROV İLHAM KƏRİM
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:40
3 2[102]-656/2020 04.12.2019 İddiaçı: "Express Lombard"MMC
Cavabdeh: AĞAYEV KAMAL BAXŞALI
Cavabdeh: XƏLİLOVA JALƏ TAHİR
Cavabdeh: ƏHMƏDOV CAHANGİR BAYRAM
Cavabdeh: VAHABOV TAHİR ƏBDÜLƏLİ
Cavabdeh: VAHABOV XƏYYAM TAHİR
Cavabdeh: VAHABOVA REYHAN YUNUS
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:20
4 2[102]-711/2020 09.12.2019 İddiaçı: CƏFƏROVA XƏDİCƏ NƏCƏF QIZI
Cavabdeh: "Bank of Baku" ASC
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 10:45
5 2[102]-718/2020 09.12.2019 İddiaçı: HÜSEYNZADƏ FİRƏNGİZ ƏLİ BALA QIZI
Cavabdeh: ABBASOV İLHAM DUMAN OĞLU
Vəkil: SƏLİMOVA GÜLŞƏN -
İlqar Xələfov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 5 10:55
6 2[102]-733/2020 09.12.2019 Nümayəndə: QULİYEVA KAMİLƏ A
İddiaçı: ƏSƏDZADƏ LEYLA MUXTAR QIZI
Cavabdeh: ƏSƏDZADƏ SAMİR VAHİD OĞLU
İlqar Xələfov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 11:00
7 2[102]-750/2020 09.12.2019 İddiaçı: ƏLİYEVA RƏMZİYYƏ NADİR QIZI
Cavabdeh: HƏSƏNOVA TƏRANƏ ƏLİ QIZI
İlqar Xələfov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 5 11:05
8 2[102]-446/2020 25.11.2019 İddiaçı: İSMAYILOVA ESMİRA ELMAN
Cavabdeh: İSMAYILOV ELNAR ETİRAM
İlqar Xələfov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Uşaq tələbi Zal 5 10:10
9 2[102]-459/2020 26.11.2019 İddiaçı: MİRZƏYEV TALEH YUSİF
Cavabdeh: İSGƏNDƏROV NURƏLİ MƏHƏRƏM
Vəkil:
İlqar Xələfov Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 5 10:05
10 2[102]-672/2020 05.12.2019 İddiaçı: HÜSEYNOV RÜFƏT ƏLİŞAH
Cavabdeh: ƏLƏKBƏROVA SARA XASAY
Cavabdeh: ƏLƏKBƏROV ELGİZ ŞÜKÜR
Cavabdeh: ƏLƏKBƏROV TƏBRİZ ŞÜKÜR
Cavabdeh: ƏLƏKBƏROV PƏRVİZ ŞÜKÜR
İlqar Xələfov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 5 10:30
11 2[102]-688/2020 06.12.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV ƏLİQƏNBƏR SƏRHAD
Cavabdeh: YUSİFOV NAZİM RƏSUL
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 5 10:35
12 2[102]-663/2020 05.12.2019 İddiaçı: AYVAZOV MUSEYİB ALI OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ELŞƏN ELMAN OĞLU
İlqar Xələfov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:25
13 2[102]-715/2020 09.12.2019 İddiaçı: AXUNDOVA SƏBİNƏ ARİF QIZI
Cavabdeh: "İNŞAATÇI 3" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: ƏLƏSGƏROV ZİYA CAMAL OĞLU
İlqar Xələfov Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Zal 5 10:50
14 2[102]-789/2020 11.12.2019 İddiaçı: BABAYEV BƏHMƏN MİRZƏAĞA
Cavabdeh: MİRZƏLİYEVA ZÜMRÜD HEYBƏT
Cavabdeh: ƏLİZADƏ TAMİLLA TOFİQ
Cavabdeh: ƏLİZADƏ SAMİR ƏZİZAĞA
Cavabdeh: ƏLİZADƏ ƏZİZAĞA SAMİR
İlqar Xələfov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 5 11:15
15 2[102]-765/2020 11.12.2019 İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Cavabdeh: ASLANOV SƏRRAF AĞAVERDİ OĞLU
İlqar Xələfov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 5 11:10
16 2[102]-595/2020 02.12.2019 İddiaçı: HEYBƏTLİ HİKMƏT ELDAR OĞLU
İddiaçı: BALAYEVA LALƏZƏR SABİR QIZI
Cavabdeh: HEYBƏTLİ FİKRƏT ELDAR OĞLU
Cavabdeh: İSMAYILLI RAYONU İSMAYILLI BƏLƏDİYYƏSİ
Cavabdeh: ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 9 SAYLI QƏBƏLƏ ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh: BALAYEV HEYBƏT ƏLİBAXIŞ OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 5 11:20
17 2[102]-571/2020 02.12.2019 İddiaçı: MUXTAROVA ƏZİZƏ ƏLİMİRZƏ QIZI
Cavabdeh: İSLAMOVA KAMALƏ HƏMİD
Qəhrəman Allahverdiyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququnun tanınması Zal 5 12:00
18 2[102]-642/2020 04.12.2019 İddiaçı: "Aztrubservis" Müəssisəsi
Cavabdeh: "Mobilnoye Proyektno-Stroitelnoye Obyedineniye "Shaxtospetssroy" QSC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı
Cavabdeh: Russiya Federasiyasının "Mobilnoye Proyektno-Stroitelnoye Obyedeneniye" Shaxtospetsstroy" QSC
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: "AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: ALIŞOV ELÇİN TALIŞ OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:30
19 2[102]-649/2020 04.12.2019 İddiaçı: HƏŞİMOV RAHİM ŞÖVKƏT
Cavabdeh: MAHMUDZADƏ LALƏ MAARİF QIZI
Cavabdeh: MAHMUDZADƏ CAVİD MAARİF OĞLU
Cavabdeh: MAHMUDOV XAQANİ MAARİF OĞLU
Cavabdeh: ABBASOVA ŞƏHLA LƏTİF QIZI
Cavabdeh: MAHMUDOV XAQANİ MAARİF
Cavabdeh: MAHMUDOV MAARİF MAHMUD
Qəhrəman Allahverdiyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:35
20 2[102]-555/2020 02.12.2019 İddiaçı: ƏHMƏDOVA GÜNEL SAHİB
Cavabdeh: ƏHMƏDOV CƏFƏRAĞA İNQİLAB
Qəhrəman Allahverdiyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 5 12:05
21 2[102]-563/2020 02.12.2019 Nümayəndə: MƏMMƏDOV CAVAD AĞADDİN OĞLU
İddiaçı: AĞAYEVA YEGANƏ HÜSEYNBALA
Cavabdeh: MƏMMƏDOV İLHAM XALİQ
Cavabdeh: MƏLİK-ZADƏ RAUF MİRZƏBƏY OĞLU
Cavabdeh: MƏLİKZADƏ RAUF MİRZƏBƏY
Cavabdeh: ATATÜRKOVA NƏZAKƏT AĞAHÜSEYN QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ƏHMƏD RƏSUL
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: 25 saylı notariat kontoru
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: 7 saylı notariat kontoru
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: 7 saylı notariat kontoru
Qəhrəman Allahverdiyev Sair mülki iş - Qanunsuz tikilinin sökülməsi Zal 5 11:45
22 2[102]-599/2020 02.12.2019 Ərizəçi: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 11 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Maraqlı şəxs: MƏMMƏDOV FƏYYAZ MƏHƏMMƏD OĞLU
Qəhrəman Allahverdiyev Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasının götürülməsi haqqında işlər üzrə icraat Zal 5 11:25
23 2[102]-551/2020 28.11.2019 İddiaçı: RASULOVA AYTAC NÜSRƏT
İddiaçı: RASULOV NÜSRƏT AĞASƏN OĞLU
Cavabdeh: ALLAHYAROV SAİD SEYMUR
Cavabdeh: ALLAHYAROV SEYMUR KƏRİM
Qəhrəman Allahverdiyev Sair mülki iş - Digər Zal 5 11:50
24 2[102]-577/2020 02.12.2019 İddiaçı: "BANK VTB (AZƏRBAYCAN)" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOVA TƏRANƏ İKRAM
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOVA KƏMALƏ İKRAM
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOV VASİF VAQİF
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOV VAQİF MİKAYIL
Cavabdeh: MEHDİYEV QUMRU ƏLİQULU
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOV VÜSAL İKRAM
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOV VÜQAR İKRAM
Cavabdeh: ALMƏMMƏDOV İKRAM MƏHƏMMƏD
Qəhrəman Allahverdiyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:55

Cinayət kollegiyası :

1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Məhkumlar (bəraət alanlar) Sədrlik edən hakim İttihamedici(bəraətverici) əsaslar Zal Baxılma vaxtı
1 1[102]-113/2020 30.09.2019 Məhkum: AĞALAROV RÜFƏT MƏSUD OĞLU
Əli Seyfəliyev Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 11:10
2 1[102]-114/2020 30.09.2019 Məhkum: VƏLİZADƏ NUR MƏHƏMMƏD VƏLİ MƏHƏMMƏD
Əli Seyfəliyev İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər - Xuliqanlıq Zal 9 11:20
3 1[102]-134/2020 03.10.2019 Məhkum: MƏMMƏDOV MƏSİM RAFİQ OĞLU
Əli Seyfəliyev Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən adam öldürmə Zal 9 11:25
4 1[102]-93/2020 23.09.2019 Məhkum: MAMEDOVA SƏADƏT ŞAHMƏMMƏD
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 11:30
5 1[102]-123/2020 02.10.2019 Məhkum: FƏRƏCOV TURAL MƏRKƏZ OĞLU
Əli Seyfəliyev Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən sağlamlığa zərər vurma Zal 9 11:15
6 1[102]-141/2020 05.10.2019 Məhkum: RÜSTƏMZADƏ ELŞAD ƏSKƏR OĞLU
Əli Seyfəliyev İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər - Xuliqanlıq Zal 9 11:35
7 1[102]-154/2020 09.10.2019 Məhkum: NOVRUZOV HÜSEYN SEVİNDİK
Tahir Kazımov Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 12:10
8 1[102]-155/2020 09.10.2019
Tahir Kazımov Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər - Böhtan Zal 9 12:15
9 1[102]-111/2020 30.09.2019 Təqsirləndirilən şəxs: ŞÜKÜROV HİKMƏT HÜSEYN OĞLU
Təqsirləndirilən şəxs: ŞIXƏLİYEV YOMƏTDİN MƏLİK
Təqsirləndirilən şəxs: ABDULLAYEV SƏMYAR ABDULLA
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 15:00
10 1[102]-133/2020 03.10.2019 Məhkum: FEYTİYEVA XATİRƏ NURƏLİ QIZI
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 11:50
11 1[102]-148/2020 09.10.2019 Məhkum: RZAQULİYEV RZAQULU BƏYİŞ
Tahir Kazımov Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 12:00
12 1[102]-150/2020 09.10.2019 Məhkum: ZALOV ZAMİR SADULLA
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 12:05
13 1[102]-132/2020 03.10.2019 Məhkum: ZEYNALOV ELÇİN FƏRHAD OĞLU
Məhkum: ZEYNALOV TEYMUR FİRUDDİN OĞLU
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 11:40
14 1[102]-13/2020 11.07.2019 Məhkum: BAĞIROV ƏLİHÜSEYN RASİM
Hafiz Nəsibov Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 09:45
15 1[102]-116/2020 01.10.2019 Məhkum: AY HASAN AHMET
Əli Seyfəliyev İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 11:05
16 1[102]-29/2020 26.07.2019 Məhkum: İSGƏNDƏROV MEHRALI İSGƏNDƏR OĞLU
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:25
17 1[102]-121/2020 02.10.2019 Məhkum: ŞİRİNOV ŞAMXAL DƏYANƏT
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Quldurluq Zal 9 10:10
18 1[102]-167/2020 15.10.2019 Məhkum: HÜSEYNOV ELDAR MİRAĞA
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 10:55
19 1[102]-85/2020 23.09.2019 Məhkum: ŞİRİYEV VÜQAR FƏRHAD
Hafiz Nəsibov Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 10:05
20 1[102]-218/2020 24.10.2019 Məhkum: MƏSTANOV MƏHƏMMƏD MƏMMƏDAĞA
Hafiz Nəsibov Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən sağlamlığa zərər vurma Zal 9 09:35
21 1[102]-142/2020 07.10.2019 Məhkum: MƏHƏRRƏMOV İSA YASİN OĞLU
Məhkum: RÜSTƏMOV AYDIN ARİF
Məhkum: RÜSTƏMOV AYDIN ARİF
Məhkum: İSMAYILZADƏ YAVƏR AZƏR OĞLU
Məhkum: MƏMMƏDOV ZABİIL QABİL
Məhkum: YUSİFOV ALİM VAHİD
Məhkum: QARAZADƏ QƏNBƏR CABBAR
Hafiz Nəsibov İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 09:50
22 1[102]-174/2020 16.10.2019 Məhkum: MƏMMƏDLİ ORXAN MAYIL
Məhkum: HÜSEYİNZADƏ FƏRİD NAZİM
Məhkum: HACIYEV FƏRİD SƏRDAR
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 09:55
23 1[102]-227/2020 26.10.2019 Məhkum: İSMAYILOV KAMAL ALLAHVERDİ OĞLU
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 09:40
24 1[102]-128/2020 03.10.2019 Məhkum: RƏSULOV NURLAN VACİB OĞLU
Məhkum: KƏRİMOVA ƏFSANƏ QƏZƏNFƏR QIZI
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 10:00
25 1[102]-137/2020 04.10.2019 Bəraət almış şəxs: MİRZƏYEV RAMİL ŞƏMİL
Hafiz Nəsibov Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 09:30
26 1[102]-18/2020 16.07.2019 Məhkum: ZEYNUKOV SAMİR NƏRİMANOVİÇ
Tahir Kazımov Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən adam öldürmə Zal 9 12:30
27 1[102]-99/2020 24.09.2019 Məhkum: KƏRİMOV NURLAN BƏYLƏR OĞLU
Tahir Kazımov Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər - Məhkəmənin hökmünü, qərarını, yaxud digər aktını icra etməmə Zal 9 12:35

İnzibati kollegiya:

2-1 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-98/2020 28.10.2019 İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bakı şəhəri üzrə Hüquqi Şəxslərlə İş İdarəsi
Cavabdeh: "Air Ventilation Systems" MMC
Vəkil: ƏLİYEVA NƏRMİN NOVRUZ QIZI
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - məcburi dövlət sosial sığorta haqqları üzrə Zal 6 11:50
2 2-1[102]-102/2020 28.10.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ
İddiaçı: İSAYEVA QIZQAYIT SƏRDAR QIZI
Cavabdeh: BİNƏQƏDİ RAYON POLİS İDARƏSİ
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:55
3 2-1[102]-132/2020 05.11.2019 İddiaçı: TAĞIYEV FƏRRUX HƏSƏN OĞLU
Cavabdeh: ƏƏSMN YANINDA DSMF ŞƏMKİR RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:30
4 2-1[102]-122/2020 04.11.2019 İddiaçı: ƏLİYEV QARLEN HƏŞİM OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ
Vəkil: NƏBİYEV RƏMZİ SULTAN OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:10
5 2-1[102]-111/2020 30.10.2019 İddiaçı: TALIBLI TALIB FİKRƏT OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: NOVRUZOV DÜNYAMİN MƏMMƏDƏLİ OĞLU
Vəkil: MURADOV ALTAY OQTAY OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 12:05
6 2-1[102]-105/2020 28.10.2019 İddiaçı: HACIYEV SULTANHƏMİD SULTANƏLİ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ
Vəkil: FƏRƏCOV SALMAN BÖYÜKAĞA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:00
7 2-1[102]-123/2020 04.11.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: YASAMAL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: NƏCƏFOVA ÜLVİYYƏ SADAY QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA TAMELLA BEHBUD QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV RƏŞAD SADAY OĞLU
Vəkil: KANTAYEV NURƏDDİN MAHAMA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 12:15
8 2-1[102]-130/2020 05.11.2019 İddiaçı: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ KİÇİK SAHİBKARLIQLA İŞ DEPARTAMENTİ
Cavabdeh: ÖMƏROV MEHRAB ÖMƏR
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:25
9 2-1[102]-125/2020 04.11.2019 İddiaçı: MƏNSUROV LAZIM DAHƏZXAN
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: FƏRƏCOV SALMAN BÖYÜKAĞA OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:20
10 2-1[102]-218/2020 22.11.2019 İddiaçı: QURBANOVA RAHİLƏ KÖÇƏRİ
Cavabdeh: SUMQAYIT DSMF
Vəkil: ABILOVA RADMİLA ABUL QIZI
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 16:15
11 2-1[102]-282/2020 04.12.2019 Nümayəndə: İSAYEV SƏFƏR QALİB OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV TAHİR NURUŞ OĞLU
Cavabdeh: AR MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ MALİYYƏ VƏ BÜDCƏ İDARƏSİNİN SOSİAL TƏMİNAT VƏ PENSİYA ŞÖBƏSİ
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Vəkil: BABAYEV BƏXTİYAR RƏHİM OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:25
12 2-1[102]-332/2020 09.12.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV OKTAY ƏLİYAQUB
Cavabdeh: GƏNCƏ ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİ YANINDA GƏNCƏ AVTOMOBİL NƏQLİYYATI VƏ SƏRNİŞİNDAŞIMA İDARƏSİ
Vəkil: ƏHMƏDOV FUAD HÜSEYN OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 15:10
13 2-1[102]-281/2020 04.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: 5 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR İDARƏSİ
Nümayəndə: NƏCƏFQULİYEV RAMİL NURƏDDİN OĞLU
İddiaçı: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN LƏNKƏRAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Cavabdeh: "Şirvan Yağ-Piy" QSC
Vəkil: FƏRƏCOV FƏTTAH NİZAMİ OĞLU
Vəkil: PİRİYEV SİRAC SABİR OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:20
14 2-1[102]-356/2020 10.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: MƏSMƏLİYEV ƏSKƏR QASIM OĞLU
İddiaçı: KƏRİMOVA RƏHİMƏ MUXTAR
Cavabdeh: Bakı şəhəri Səbail rayon İcra Hakimiyyəti
Vəkil: QAZİYEVA AFƏT ASLAN QIZI
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:00
15 2-1[102]-385/2020 13.12.2019 İddiaçı: ƏLİYEV MÜBARİZ BORİS
Cavabdeh: DƏDRX 4 SAYLI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: SADİQOV FƏRİD SADİQ OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 15:15
16 2-1[102]-382/2020 13.12.2019 İddiaçı: "LENO" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN 2 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: MƏLİKOV BALABƏY AĞAMMƏD OĞLU
İlqar Hüseynov Zal 7 15:20
17 2-1[102]-313/2020 06.12.2019 İddiaçı: AŞUROVA HƏDİYYƏ MƏMMƏD QIZI
Cavabdeh: AR Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri kiçik sahibkarlıqla iş departamenti
Vəkil: NURƏLİYEV RƏCƏB RZA OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 7 15:30
18 2-1[102]-418/2020 17.12.2019 İddiaçı: ƏLİYEVA HƏMAYƏ ADİL QIZI
Cavabdeh: DSMF-nin Beyləqan rayon Şöbəsi
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT
İlqar Hüseynov Zal 7 15:35
19 2-1[102]-387/2020 13.12.2019 İddiaçı: ŞAHBAZOV VÜQAR ƏSƏDULLAH OĞLU
Cavabdeh: SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
İlqar Hüseynov Zal 7 15:50
20 2-1[102]-402/2020 17.12.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOV ELXAN AĞAXAN
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xəzər rayon şöbəsi
Vəkil: RAMAZANOV NİCAT RÜFƏT
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 10:35
21 2-1[102]-431/2020 19.12.2019 İddiaçı: SƏMƏDOV MƏDƏT ƏHMƏDİYƏ OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Sabunçu rayon şöbəsi
Vəkil: NOVRUZOV DÜNYAMİN MƏMMƏDƏLİ OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 15:45
22 2-1[102]-415/2020 17.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: SAHİBOV AYDIN AĞAMALI
İddiaçı: TEYMUROV AMİN ŞAHDİGAR
Cavabdeh: MASALLI RAYON İCRA VƏ PROBASİYA ŞÖBƏSİ
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:30
23 2-1[102]-449/2020 25.12.2019 İddiaçı: İSMAYILOV ELDAR XANKİŞİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ
Vəkil: ƏLİYEV SEYFƏDDİN SADIX OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 10:50
24 2-1[102]-458/2020 25.12.2019 İddiaçı: ABBASOV ORXAN VİLAYƏT OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ
Vəkil: MƏMMƏDOV NATİQ SƏDRƏDDİN OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 7 11:00
25 2-1[102]-295/2020 04.12.2019 İddiaçı: "QARANT-KO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 12:45
26 2-1[102]-391/2020 16.12.2019 İddiaçı: YAQUBLU TOFİQ RƏŞİD OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU
Vəkil: KƏRİMLİ NEMƏT AĞA OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 16:00
27 2-1[102]-398/2020 17.12.2019 İddiaçı: MÜRŞÜDOV RAUF İSGƏNDƏR OĞLU
Cavabdeh: AR Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsi
Vəkil: SADIKOVA YULİYA ASİMOVNA
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 15:40
28 2-1[102]-441/2020 20.12.2019 İddiaçı: KƏPƏZ AĞBULAQ MMC
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİ 2 SAYLI ƏVD
Vəkil: MƏLİKOV BALABƏY AĞAMMƏD OĞLU
Vəkil: TAĞIYEV NAHİD ŞƏMKİR OĞLU
Nigar Rəsulbəyova Zal 7 10:45
29 2-1[102]-425/2020 18.12.2019 Nümayəndə: ƏHMƏDOV MƏHARƏT İLDIRIM OĞLU
İddiaçı: BƏBİŞOV ELŞƏN BƏXTİYAR OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN AĞDAŞ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - sosial təminatı üzrə Zal 7 10:40
30 2-1[102]-260/2020 28.11.2019 Nümayəndə: İBADOV TELMAN İBAD OĞLU
İddiaçı: İBADOV İBAD HÜSEYN OĞLU
Cavabdeh: İsmayıllı rayon İcra və Probasiya Şöbəsi
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 12:40
31 2-1[102]-451/2020 25.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ TİKİNTİDƏ TƏHLUKƏSİZLİYƏ NƏZARƏT DÖVLƏT AGENTLİYİ
İddiaçı: XUDAVERDİYEVA MƏHƏBBƏT ƏSGƏR QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÖVQALƏDƏ HALLAR NAZİRLİYİ TİKİNTİDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ NƏZARƏT DÖVLƏT AGENTLİYİ DÖVLƏT BAŞ LAYİHƏ İNSTİTUTU "AZƏRDÖVLƏTLAYİHƏ"
Vəkil: MƏMMƏDOV ASƏF SAHİB OĞLU
İlqar Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 16:10
32 2-1[102]-473/2020 26.12.2019 İddiaçı: ATAKİŞİYEV OKTAY DADAŞŞAH OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Xətai rayon şöbəsi
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
Vəkil: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:05
33 2-1[102]-477/2020 26.12.2019 İddiaçı: HƏNİFƏYEV BAXIŞ NADİR OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nun Xəzər rayon şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:10
34 2-1[102]-455/2020 25.12.2019 İddiaçı: CƏFƏROV NİZAMİ ŞAHMAR
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Nigar Rəsulbəyova Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - əmək məsələləri Zal 7 10:55
35 2-1[102]-479/2020 26.12.2019 İddiaçı: NƏCƏFOV ZÜLFÜQAR ARİF OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN OĞLU
Vəkil: ABILOVA RADMİLA ABUL
Nigar Rəsulbəyova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 11:15
36 2-1[102]-334/2020 09.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ŞƏBƏNDƏYEV NOVRUZ YAŞAR
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ŞƏBƏNDƏYEVA XATİRƏ TANRIVERDİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ŞƏBƏNDƏYEV YAŞAR MİSİR
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: ŞƏBƏNDƏYEV TƏRLAN YAŞAR
İddiaçı: SADIXOV ŞAHİN MƏMMƏD OĞLU
Cavabdeh: GÖYGÖL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Vəkil: BABAYEV RƏŞAD NİZAMİ OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:20
37 2-1[102]-406/2020 17.12.2019 İddiaçı: ALIŞOV ASİF XEYRULLA OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SAATLI RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: BƏDİRLİ RÜFƏT MİRRAFİQ OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:45
38 2-1[102]-411/2020 17.12.2019 İddiaçı: FƏTƏLİYEV ŞAKİR ZƏKAR
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: SÜLEYMANOV MƏMMƏD YAVƏR OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:50
39 2-1[102]-365/2020 11.12.2019 İddiaçı: AVAZOV FAMİL ŞƏRİF
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: İSKƏNDƏROV FUAD İNQLAB OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:35
40 2-1[102]-276/2020 02.12.2019 İddiaçı: ƏHMƏDOV RÜFƏT QAFUR OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: BAYRAMOV ZAUR VAHİD OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:05
41 2-1[102]-117/2020 04.11.2019 İddiaçı: MÜSAVAT PARTİYASI
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
Vəkil: KƏRİMLİ NEMƏT AĞA OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 15:15
42 2-1[102]-272/2020 02.12.2019 İddiaçı: BƏDƏLOVA SƏLİMƏ ARİF QIZI
Cavabdeh: DSMF QUSAR
Vəkil: ABBASOV RƏFAİL ARİF OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 11:10
43 2-1[102]-384/2020 13.12.2019 İddiaçı: BABAYEV TAHİR XANMƏD
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SUMQAYIT ŞƏHƏRİ SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ
Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
İlqar Dadaşov Zal 6 10:30
44 2-1[102]-38/2020 30.09.2019 İddiaçı: DJABBAROV KENAN
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ
Vəkil: ŞIXƏLİYEV RAMİL MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 15:10
45 2-1[102]-393/2020 16.12.2019 İddiaçı: BAĞIROVA SƏKİNƏ HƏSƏN QIZI
Cavabdeh: NƏRİMANOV RAYON İCRA HAKİMİYYƏT
Vəkil: ƏLİYEVA SƏYYARƏ AĞAZƏKİ
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 11:00
46 2-1[102]-348/2020 10.12.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: QASIMOV AZƏR YUSİF OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: ƏHMƏDOV CAVİD NAZİM OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:40
47 2-1[102]-34/2020 30.09.2019 İddiaçı: İSRƏFİLOVA HÖKÜMƏ TELMAN QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: ƏLİYEV SAMİR SÜLEYMAN OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 14:50
48 2-1[102]-397/2020 17.12.2019 İddiaçı: İSMAYILOV İMAN PAŞA OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nun Suraxanı rayon şöbəsi
Vəkil: ZAMANOV GÜLBALA SABİR OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 10:55
49 2-1[102]-44/2020 02.10.2019 İddiaçı: HÜSEYNOV QARDAŞ YAQUB OĞLU
Cavabdeh: SƏBAİL RAYONU SƏBAİL BƏLƏDİYYƏSİ
Vəkil: KƏRİMOV ELMAR RAMİZ OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - qeyri-yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 15:30
50 2-1[102]-39/2020 30.09.2019 Nümayəndə: BAKI ŞƏHƏRİ 2 SAYLI VƏKİL BÜROSU
İddiaçı: RZAZADƏ HƏSƏN HACI OĞLU
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 15:20
51 2-1[102]-47/2020 02.10.2019 İddiaçı: QULİYEVA GÜLZAMAN QURBANSMAYIL QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN BİNƏQƏDİ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: BAYRAMOV BƏHRUZ FRONT OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 15:25
52 2-1[102]-43/2020 02.10.2019 İddiaçı: MAQSUDOV YUSİF MAQSUD OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: İBRAHİMOV RAMİZ HİLAL OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 15:00
53 2-1[102]-201/2020 20.11.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: SEVİL MƏMMƏD SOVDUM QIZI
Cavabdeh: Xətai rayon İcra Hakimiyyəti
Vəkil: NƏSİBOV SAMİ ƏLİ OĞLU ƏLİ OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:15
54 2-1[102]-66/2020 14.10.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: QULİYEVA NAZLI SUDEYİF
İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI "AZƏRBAYCAN" NƏŞRİYYATI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil: 15 SAYLI VƏKİL BÜROSU
Vəkil: CAVADOV ƏJDƏR ƏMRAH OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 15:05
55 2-1[102]-57/2020 09.10.2019 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: MƏHƏRRƏMOV ELDAR BULUT OĞLU
İddiaçı: İBADOV HƏMİD MÜSƏNNİF OĞLU
İddiaçı: İBADOVA ŞƏFƏQ MÜSƏNNİF QIZI
İddiaçı: İBADOV CEYHUN MÜSƏNNİF OĞLU
İddiaçı: İBADOV MÜSƏNNİF ABDULHƏMİD OĞLU
İddiaçı: İBADOVA RAHİLƏ NİZAM QIZI
Cavabdeh: DƏDRX-nin 18 saylı Ərazi İdarəsi
Vəkil: HƏSƏNOV CABBAR AYDIN OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 15:35
56 2-1[102]-531/2020 07.01.2020 İddiaçı: RƏSULOV KAMAL ABDUL OĞLU
Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU CƏLİLABAD RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: MƏMMƏDOV RAMİN HAFİS OĞLU
Zakir Quliyev Zal 7 11:40
57 2-1[102]-533/2020 07.01.2020 İddiaçı: MEHDİYEV QASIM ŞAHALI OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM OĞLU
Zakir Quliyev Zal 7 11:50
58 2-1[102]-544/2020 07.01.2020 İddiaçı: BAĞIROV NİCAT ELSEVƏR OĞLU
Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF Nizami rayon Şöbəsi
Vəkil: ABDULLAYEV FƏRİD KAZIM OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 11:45
59 2-1[102]-536/2020 07.01.2020 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: YASAMAL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: ABDULLAYEVA ADİLƏ YAŞAR QIZI
Cavabdeh: HƏŞİMOV YAŞAR X
Vəkil: HÜSEYNOV AZAD MƏMMƏD HÜSEYN
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 7 11:55
60 2-1[102]-571/2020 13.01.2020 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ
İddiaçı: CƏFƏROV MƏMMƏDHÜSEYN CAMAL OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: BAYRAMOV RÜSTƏM ABBASƏLİ OĞLU
Zakir Quliyev İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 7 12:05

2-3 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-3[102]-2/2020 08.01.2020 Cavabdeh: "Atrabank"ASC-nin ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Ərizəçi: Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
Zakir Quliyev Zal 7 12:00
2 2-3[102]-14/2020 28.01.2020 İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası
İddiaçı: BÖYÜKKİŞİYEV MƏHƏMMƏD HÜSÜ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASI
Vəkil: SALAHOV HÜMBƏT RZA
Sevda Hüseynova Zal 6 14:45

Kommersiya kollegiyası:

2-2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-2[102]-22/2020 25.11.2019 İddiaçı: ƏLƏKBƏROV FİZULİ HƏSƏN OĞLU
Cavabdeh: "MƏLAHƏT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmtinin Bakı Ərazi İdarəsi
Vəkil: YAQUBOV XƏYYAM TOFİQ
Vəkil: BAYRAMOV CABBAR BAYRAM OĞLU
İlqar Dadaşov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 6 10:25