Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 21.08.2019 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-3130/2019 13.03.2019 İddiaçı: "BANK VTB (AZƏRBAYCAN)" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: QURBANOV MALİK HAKİM OĞLU
Cavabdeh: MEHRƏLİYEV OSMAN AKİF OĞLU
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:00
2 2[102]-3572/2019 04.04.2019 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: Məmmədova Dilşad Əliş
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:40
3 2[102]-3651/2019 08.04.2019 İddiaçı: "ATABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MİRZƏYEV NİZAMİ NADİR OĞLU
Cavabdeh: RÜSTƏMOV RASİM HÜSEYN OĞLU
İddiaçı: HƏSƏNOVA MƏTANƏT RƏHİM QIZI
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:45
4 2[102]-3683/2019 10.04.2019 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏHMƏDOV ANAR AZƏR OĞLU
Cavabdeh: Məhərrəmov Cavid Vahid
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:55
5 2[102]-3812/2019 12.04.2019 İddiaçı: Ləğv prosesində olan QSC "Bank Standard" KB
Cavabdeh: RƏSULOVA SƏLMƏXANIM HEYDƏR QIZI
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:50
6 2[102]-5186/2019 12.06.2019 İddiaçı: Bank VTB (Azərbaycan) ASC
Cavabdeh: Haşımov Qurban Kamil oğlu
Cavabdeh: Qədirov Abuzər Dəmir oğlu
Cavabdeh: Həşimov Xəyal Qurban oğlu
Cavabdeh: Qədirova Reyhan Dəmir qızı
Cavabdeh: Həşimova Nuranə Qurban qızı
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:40
7 2[102]-5255/2019 13.06.2019 Üçüncü şəxs: Sumqayıt şəhəri İH-nin Memarlıq şöbəsi
Üçüncü şəxs: AR DTXK Sumqayıt şəhər şöbəsi
Üçüncü şəxs: Sumqayıt şəhər Əsaslı İnşaat İdarəsi
Cavabdeh: AR Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi
Üçüncü şəxs: Sumqayıt şəhər əmlakın idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi
Cavabdeh: Həmzəyev Həmzə Mustafa
İddiaçı: Quliyev Vilayət Mansur
Ələsgər Əliyev Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 2 10:35
8 2[102]-5234/2019 13.06.2019 Cavabdeh: qusar notariat KONTORU
Cavabdeh: Qusar rayon Notariat kontoru
İddiaçı: Yahyayev Zahid Xeyirbəy
Üçüncü şəxs: Yahyayeva Seda Vahiddin
İddiaçı: YAHYAYEV ZAHİD XEYİRBƏY
Ələsgər Əliyev Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:30
9 2[102]-5508/2019 27.06.2019 Cavabdeh: "NURGÜN MOTORS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: Rəvan Sığorta ASC
İddiaçı: HƏSƏNOVA AYSEL TARYEL QIZI
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 5 10:35
10 2[102]-6073/2019 24.07.2019 İddiaçı: MƏMMƏDOVA ELNURƏ EYVAZ QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV İLQAR MÜBARİZ OĞLU
İlqar Xələfov Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 5 10:25
11 2[102]-6052/2019 22.07.2019 İddiaçı: AzərTürk Bank ASC
Cavabdeh: Həsənova Jalə Cümşüd
Cavabdeh: Məmmədova Elnurə Fərrux
Cavabdeh: Həsənov Talıb Cümşüd
Cavabdeh: Həsənov Cümşüd Talıb
İlqar Xələfov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:20
12 2[102]-6100/2019 24.07.2019 Cavabdeh: NAXÇIVAN MR DAŞINMAZ ƏMLAK VƏ TORPAQ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
Cavabdeh: Naxçıvan MR Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi
Cavabdeh: SÜLEYMANOVA GÜLTƏKİN ÇÖLÜ
İddiaçı: RZAYEV ELBƏYİ ÇÖLÜ
Cavabdeh: Süleymanova Gültəkin Çölü
İddiaçı: RZAYEVA MƏHƏBBƏT ÇÖLÜ
İddiaçı: Rzayeva Məhəbbət Çölü
İddiaçı: Rzayev Elbəyi Çölü
İlqar Xələfov Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 5 10:30

İnzibati kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-1[102]-1961/2019 02.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: İBRAHİMOV TALEH VƏLİ OĞLU
İddiaçı: MƏMİŞOV FƏXRƏDDİN ƏLƏMQULU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 16:00
2 2-1[102]-1999/2019 03.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV RAMİZ ƏBDÜLKƏRİM OĞLU
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 16:05
3 2-1[102]-2010/2019 06.05.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Kürdəmir rayon Şöbəsi
Vəkil: MƏCİDLİ ELŞƏN SEYİDƏLİ OĞLU
İddiaçı: Balakişiyeva Nurxanım Podru
Sevda Hüseynova Zal 6 16:10
4 2-1[102]-2015/2019 07.05.2019 Cavabdeh: Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ucar Rayon Şöbəsi
İddiaçı: PEREVERTALOV İQOR ALEKSEYEVİÇ
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
Sevda Hüseynova İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - sosial təminatı üzrə Zal 6 16:15
5 2-1[102]-2097/2019 20.05.2019 İddiaçı: "İlqar-7-T" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamenti
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Nümayəndə: HƏSƏNOVA ANJELA HİDAYƏT QIZI
Vəkil: QANBAYEV EMİL MƏHƏMMƏD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 12:10
6 2-1[102]-2129/2019 23.05.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
İddiaçı: ABDULLAYEV AĞASƏF ƏLMİRZƏ OĞLU
Nümayəndə: HƏSƏNOV TƏHMİRAZ MUSTAFA OĞLU
Vəkil: MƏMMƏDOV YUNİS MƏHƏMMƏD OĞLU
Vəkil: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI
Kəmaləddin Bədəlov Hərbi inzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - əmək məsələləri Zal 6 12:40
7 2-1[102]-2233/2019 18.06.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
İddiaçı: "KONTİ-RUS" SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: İSTEHSALAT BİRLİYİ "KONTİ" XÜSUSİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "KOROĞLU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: BƏŞİROV EMİL LOĞMAN OĞLU
Vəkil: BALOĞLANOV TEYMUR AĞALAR OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 10:10
8 2-1[102]-2286/2019 24.06.2019 Cavabdeh: Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon Şöbəsi
Vəkil: ALIŞOV RAFİQ TALIŞ OĞLU
İddiaçı: Süleymanova Fəridə Şıxrza
Azər Hüseynov Zal 1 10:00
9 2-1[102]-2289/2019 24.06.2019 İddiaçı: "Video-Ton" Kiçik Müəssisəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ YANINDA "MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALAT BİRLİYİ"
Cavabdeh: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Hüseynov Nazim Əliqara
Vəkil: BAYRAMOV CABBAR BAYRAM OĞLU
Vəkil: ƏZİZOV AZƏR MİRZƏ OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:35
10 2-1[102]-2305/2019 24.06.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN QARADAĞ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: Bağırov Abdul Ağacavad
Vəkil: RƏFİBƏYLİ FƏRHAD LƏTİF OĞLU
İddiaçı: ŞƏFİYEV TELMAN ŞƏFİ OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 12:30
11 2-1[102]-2374/2019 27.06.2019 Cavabdeh: DSMF ŞİRVAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: FƏRƏCLİ ABDULLA RƏFİ
Vəkil: MİRZƏYEV RUSLAN SOLTANAĞA OĞLU
Azər Hüseynov Zal 1 16:00
12 2-1[102]-2375/2019 27.06.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
İddiaçı: "KONTİ-RUS" SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: "KOROĞLU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: BALOĞLANOV TEYMUR AĞALAR OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 16:15
13 2-1[102]-2382/2019 27.06.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİ
İddiaçı: AHMADİ MOHAMMAD MEHDİ X
Vəkil: HACIYEV BƏXTİYAR YUSİF OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 16:25
14 2-1[102]-2377/2019 27.06.2019 Cavabdeh: SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
İddiaçı: Salamova Fəxriyyə Bəydadaş
Vəkil: Bədəlova Leyla Elman
Azər Hüseynov Zal 1 16:20
15 2-1[102]-2410/2019 28.06.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU QAZAX RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: Əhmədov Rövşən Bəkir
İddiaçı: Mehtiyev Natiq İsmayil
Azər Hüseynov Zal 1 16:30
16 2-1[102]-2451/2019 04.07.2019 İddiaçı: YASAMAL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Vəkil: TAĞIYEV ADİL TOFİQ OĞLU
Ərizəçi: DOSTƏLİZADƏ QURBAN ƏLƏKBƏR OĞLU
Cavabdeh: DOSTƏLİZADƏ QURBAN ƏLƏKBƏR OĞLU
Cavabdeh: DOSTƏLİZADƏ LEYLA ƏZİZAĞA QIZI
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 6 11:00
17 2-1[102]-2421/2019 01.07.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Nizami rayon şöbəsi
İddiaçı: QURBANOVA ŞƏRQİYƏ CAMALƏDDİN QIZI
Vəkil: QƏDİROV İLQAR HÜMMƏT OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - vergi məsələləri üzrə Zal 6 11:20
18 2-1[102]-2440/2019 04.07.2019 Cavabdeh: Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu kənd Bələdiyyəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: MƏMMƏDOV NURLAN MƏHƏMMƏD OĞLU
İddiaçı: İSAYEV İSLAM MƏDƏT OĞLU
Vəkil: YUNUSOV KAMİL MƏHƏRRƏM OĞLU
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: MƏMMƏDOV NURLAN MƏHƏMMƏD OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - torpaq üzrə Zal 6 10:40
19 2-1[102]-2461/2019 04.07.2019 Cavabdeh: "ATLANTA" MƏNZİL -TİKİNTİ KOOPERATİVİ
İddiaçı: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
İlqar Dadaşov Sair işlər - Məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının yığılması üzrə mübahisələr Zal 6 10:15
20 2-1[102]-2453/2019 04.07.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Xəzər rayon şöbəsi
İddiaçı: ƏLƏSKƏROV HAFİZ ƏMİR OĞLU
Vəkil: QƏDİROV İLQAR HÜMMƏT OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 6 11:10
21 2-1[102]-2448/2019 04.07.2019 Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
İddiaçı: BƏDƏLLİ MƏĞRUB AĞAMALI OĞLU
Vəkil: HƏSƏNOV RUSLAN İBA OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 10:30
22 2-1[102]-2426/2019 01.07.2019 Cavabdeh: 1 Saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
Vəkil: HÜSEYNLİ SƏKİNƏ RAFAEL QIZI
İddiaçı: ƏHMƏDOVA ƏMİNƏT ƏLİ
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:30
23 2-1[102]-2423/2019 01.07.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: MİKAYILOV RAMAL MƏZAHİR OĞLU
Vəkil: AZADOV AQİL FİKRƏT OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 1 16:40
24 2-1[102]-2463/2019 04.07.2019 Cavabdeh: DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN NƏSİMİ RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: QƏNBƏROV RAMİN MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU
İddiaçı: UMUDOV VAQİF HACIBALA OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:55
25 2-1[102]-2412/2019 01.07.2019 İddiaçı: "POSAT" BAĞ TİKİNTİ KOOPERATİVİ
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Dövlət və Xəritəçəkmə Komitəsi
Maraqlı şəxs: Salehzadə Zenfira Hacıbala
Vəkil: MƏMMƏDOV ASİF ƏLİMUSA OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 16:45
26 2-1[102]-2457/2019 04.07.2019 Cavabdeh: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Sabunçu rayon şöbəsi
Vəkil: CƏFƏROVA XƏYALƏ TEYMUR QIZI
İddiaçı: İBRAHİMOV RAMİZ HÜSEYN OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - pensiya təminatı üzrə Zal 1 16:50
27 2-1[102]-2417/2019 01.07.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ
Vəkil: MUSAYEVA AYNUR AYDIN QIZI
İddiaçı: VƏLİYEV RAMİZ İNQLAB OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - yaşayış sahəsi üzrə Zal 1 16:35
28 2-1[102]-2422/2019 01.07.2019 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi
İddiaçı: ASLANOVA TÜKƏZBAN ƏRDƏBİL QIZI
Vəkil: BAĞIROV ZİYA BAYRAM OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 6 11:45
29 2-1[102]-2469/2019 04.07.2019 Cavabdeh: BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İddiaçı: İbadov İbad Hüseyn
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 17:00
30 2-1[102]-2473/2019 05.07.2019 Cavabdeh: ƏƏSMN DSMF ŞAMAXI RAYON ŞÖBƏSİ
Vəkil: ABDULLAYEV ƏLİSA ƏLƏSƏN OĞLU
İddiaçı: RƏŞİDOVA NURŞƏRƏF GÜLMƏMMƏD
Azər Hüseynov Zal 1 17:05
31 2-1[102]-2496/2019 09.07.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
İddiaçı: MƏMMƏDLİ BAYRAMBƏY BƏHRAM OĞLU
Vəkil: Abdurahmanov Agarəhim Abdulxaliq
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 17:20
32 2-1[102]-2475/2019 05.07.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Sumqayıt şəhər Şöbəsi
Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
İddiaçı: Xələfova Könül Səbri
İlqar Dadaşov Zal 6 10:50
33 2-1[102]-2477/2019 05.07.2019 İddiaçı: "GREENROSE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Ərizəçi: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Cavabdeh: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: Əhməd İsmyaıl Əhməd
Azər Hüseynov Zal 1 17:10
34 2-1[102]-2493/2019 08.07.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Vəkil: İBRAHİMOV TALEH VƏLİ OĞLU
İddiaçı: NAĞIYEV YAŞAR ATAMALI OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 17:15
35 2-1[102]-2498/2019 09.07.2019 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: ABDULLAYEV XALIQ DAMƏD OĞLU
Vəkil: BAĞIROV ZİYA BAYRAM OĞLU
Azər Hüseynov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 1 17:25
36 2-1[102]-2481/2019 08.07.2019 Cavabdeh: DSMF-nin Şirvan şəhər Şöbəsi
Vəkil: Hümmətzadə Xəqan İlham
İddiaçı: Nağıyeva Zeynəb Nağı
İlqar Dadaşov Zal 5 11:40
37 2-1[102]-2571/2019 17.07.2019 Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bakı şəhəri Səbail rayon İcra və Probasiya Şöbəsi
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
İddiaçı: HÜMBƏTOV CAMAL ƏLİ OĞLU
İlqar Dadaşov İnzibati orqanların aktları və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə əlaqədar mübahisələr - digər məsələlər Zal 7 11:45
38 2-1[102]-2663/2019 26.07.2019 Cavabdeh: ƏƏSMN DSMF SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ
İddiaçı: EMİNOVA SƏDAQƏT SADİQ
Vəkil: CƏLALZADƏ MEHDİ QURBANƏLİ OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Zal 6 12:25

İqtisadi kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2-2[102]-276/2019 16.05.2019 İddiaçı: "BANK OF AZERBAİJAN" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: "BƏHRUZ-2002" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "ALLAHVERDİ" MÜƏSSİSƏSİ
Cavabdeh: SAHİB QASIMOV SALMAN OĞLU
Vəkil: BAYRAMOV RƏŞAD MİRƏLƏM OĞLU
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 15:00
2 2-2[102]-278/2019 16.05.2019 Vəkil: HƏSƏNOV FƏRİD İZAFƏT OĞLU
Cavabdeh: "AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL YOLLARI DÖVLƏT AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
İddiaçı: HİRKAN MİLLİ PARKI
Sevda Hüseynova Torpaq mübahisələri - Digər Zal 6 15:10
3 2-2[102]-299/2019 24.05.2019 Vəkil: ƏYYUBZADƏ FUAD AZAD OĞLU
İddiaçı: "Aqrolizinq" ASC
Cavabdeh: "SAHİL SERVİS" MMC
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Lizinq müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 15:20
4 2-2[102]-325/2019 18.06.2019 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Rəhimova Könül Umud qızı
Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: HÜSEYNZADƏ AYGÜN ARZUMAN QIZI
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: Əhmədov Fərhad Kəmaləddin
İddiaçı: "Kainat Təchizat Tikinti"
Cavabdeh: Ləğv prosesində olan "Qafqaz İnkişaf Bankı" ASC-nin ləğv edicisi "Əmanətlərin Sığortalanması Fondu"
Kəmaləddin Bədəlov Sair işlər - Digər Zal 6 12:15
5 2-2[102]-323/2019 18.06.2019 Cavabdeh: AR Qaçqınların və Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsi
İddiaçı: İsmayıllı rayon İsmayıllı Bələdiyyəsi
Vəkil: MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD ƏZİ OĞLU
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İcarə müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 15:30
6 2-2[102]-327/2019 18.06.2019 İddiaçı: "AZİNKO HOLDİNQ" MMC
Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: Ramazanov Nicat Rüfət
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - İstehlak edilmiş təbii qaz, su, elektrik və ya istilik enerjisinin haqqının ödənilməsi üzrə Zal 6 15:40
7 2-2[102]-351/2019 24.06.2019 Cavabdeh: "Loqomabile" Məhdud Məsuliyyətili Cəmiyyəti
İddiaçı: "Komtec LTD" MMC
Vəkil: QURBANOV TAHİR SÜLEYMAN OĞLU
Sevda Hüseynova Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 15:50
8 2-2[102]-354/2019 27.06.2019 İddiaçı: Şamaxı rayon ikinci Cabanı Bələdiyyəsi
Cavabdeh: "KOMETA-T" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AR DƏDRX-nin 14 saylı Ərazi İdarəsi
Vəkil: RZAZADƏ CAVİD ƏFSƏR OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 6 11:50
9 2-2[102]-373/2019 08.07.2019 İddiaçı: "TƏRSANƏ" FİRMASI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ
Vəkil: QASIMOV TURAL MƏTLƏB OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Torpaq mübahisələri - Digər Zal 6 11:40
10 2-2[102]-376/2019 09.07.2019 Vəkil: İBRAHİMOV TELMAN SADƏT
Qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı: "TEXNİKABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏR TİCARƏT VƏ XİDMƏT DEPARTAMENTİNİN YERALTI KEÇİDLƏR ÜZRƏ TİCARƏT BİRLİYİ
İlqar Dadaşov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 10:20
11 2-2[102]-381/2019 10.07.2019 Cavabdeh: "SAS LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏRİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Kəmaləddin Bədəlov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr - Vergi ödəmələri barədə mübahisələr Zal 6 12:00
12 2-2[102]-378/2019 10.07.2019 Vəkil: SADIQOV QARDAŞXAN DADAŞ OĞLU
Vəkil: Əliyev Hikmət Əlikişi
Qarşılıqlı iddia üzrə cavabdeh: "Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası" ASC
Nümayəndə: Abdullayev Zamiq Adil oğlu
Nümayəndə: TAĞIYEV ARAZ ADİL
İddiaçı: "Kontur" Arxitektura Layihə-Sənaye Müəssisəsi
Kəmaləddin Bədəlov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Podrat müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 6 11:55
13 2-2[102]-401/2019 24.07.2019 Vəkil: TAĞIYEV AZƏR MƏMMƏDTAĞI OĞLU
İddiaçı: "Aqrolizinq" ASC
Cavabdeh: HƏSƏNOV İSMƏT ANAR OĞLU
Azər Hüseynov Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Lizinq müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 1 16:10

Cinayət (7 indeksi) kollegiyası üzrə:

Təyin edilməyib:

Hərbi kollegiyası üzrə:

Təyin edilməyib:

Cinayət kollegiyası üzrə:

# İşin №si Daxil olub Məhkumlar (bəraət alanlar) Sədrlik edən hakim İttihamedici(bəraətverici) əsaslar Zal Baxılma vaxtı
1 1[102]-85/2019 20.09.2018 Məhkum: İlyasov Heydər Sultan
Hafiz Nəsibov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 10:30
2 1[102]-572/2019 10.01.2019 Məhkum: TƏRLANOVA MEHRİBAN YUSİF QIZI
Məhkum: BƏDƏLLİ FİKRƏT HACIBALA OĞLU
Tahir Kazımov İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər Zal 9 12:45
3 1[102]-591/2019 15.01.2019 Məhkum: Abdulov Eldar Həzərxan
Məhkum: Əmirov Ramin Şölət
Tahir Kazımov İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Qaçaqmalçılıq Zal 9 12:50
4 1[102]-728/2019 09.02.2019 Məhkum: Nağıyev Ağababa Mirənnağı
Məhkum: Məmmədov Tərlan Nəriman
Məhkum: Piriyev Arif Muxtar
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:00
5 1[102]-722/2019 07.02.2019 Təqsirləndirilən şəxs: ƏHMƏDOV TEYMUR FƏRƏC
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 12:05
6 1[102]-790/2019 26.02.2019 Məhkum: Seyidov İlqar Şahkərəm
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Oğurluq Zal 9 12:30
7 1[102]-789/2019 26.02.2019 Məhkum: SARUXANOVA RUXSARƏ MALİK QIZI
Əli Seyfəliyev Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 11:15
8 1[102]-836/2019 06.03.2019 Məhkum: Baxşıyev Anar Elman
Məhkum: MƏMMƏDOVA NATƏVAN ZAİD
Tahir Kazımov İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Qaçaqmalçılıq Zal 9 12:15
9 1[102]-833/2019 06.03.2019 Məhkum: HƏSƏNOV EMİN VAQİF OĞLU
Əli Seyfəliyev Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən adam öldürmə Zal 9 11:40
10 1[102]-847/2019 07.03.2019 Məhkum: Hacıyev Fariz Novruz
Məhkum: Hacıyev Ceyhun Oruc
Əli Seyfəliyev Zal 9 11:35
11 1[102]-844/2019 07.03.2019 Məhkum: Hüseyinov Canbulad Firudin
Tahir Kazımov Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər - Qəsdən adam öldürmə Zal 9 12:20
12 1[102]-881/2019 14.03.2019 Məhkum: Zeynalov Farid Ərəstun
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:10
13 1[102]-908/2019 27.03.2019 Məhkum: ORUCOV LEYSAN CALAL OĞLU
Əli Seyfəliyev İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər - Kreditor borclarını ödəməkdən qəsdən yayınma Zal 9 11:25
14 1[102]-1039/2019 24.04.2019 Məhkum: BAĞIROV NAMİQ HƏTƏM OĞLU
Əli Seyfəliyev Dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi və yerli özünüidarə orqanlarında qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 11:00
15 1[102]-1047/2019 26.04.2019 Məhkum: ƏLİYEV QUBAD XANBALA
Əli Seyfəliyev Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 11:10
16 1[102]-1044/2019 26.04.2019 Təqsirləndirilən şəxs: RƏSULOV YAŞAR RƏSUL OĞLU
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:55
17 1[102]-1052/2019 29.04.2019 Məhkum: TALIŞİNSKİY MEHDİ ABAS OĞLU
Tahir Kazımov Dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi və yerli özünüidarə orqanlarında qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər Zal 9 12:25
18 1[102]-1060/2019 30.04.2019 Məhkum: Əliyev Ruslan Maarif
Məhkum: Şəmiyev Aqil Şaban
Tahir Kazımov Zal 9 12:35
19 1[102]-1063/2019 01.05.2019 Məhkum: ƏSGƏROV VAHİD SULİDDİN
Tahir Kazımov Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 12:40
20 1[102]-1077/2019 04.05.2019 Məhkum: Baxşıyev Manaf Şadoğlan
Əli Seyfəliyev Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər Zal 9 11:30
21 1[102]-1078/2019 04.05.2019 Təqsirləndirilən şəxs: Məmmədov Hacı Nəriman
Əli Seyfəliyev Zal 9 11:20
22 1[102]-1079/2019 04.05.2019 Məhkum: QURBANOV ELÇİN MÜZƏFFƏR OĞLU
Əli Seyfəliyev Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər - Dələduzluq Zal 9 11:50
23 1[102]-1189/2019 30.05.2019 Məhkum: ASLANOV ELDAR ZEYNAL OĞLU
Əli Seyfəliyev Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər - Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma Zal 9 11:05