Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində 06.07.2020 il tarixində baxılacaq işlər.

Mülki kollegiya:

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1986/2020 04.02.2020 Cavabdeh: ƏDRX-NİN BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh: NƏZƏROVA TAMELLA AYDIN QIZI
Vəkil: QANBAYEV EMİL MƏHƏMMƏD OĞLU
Vəkil: MƏMMƏDOV ASƏF SAHİB OĞLU
Cavabdeh: KOLESNİKOVA LYUDMİLA ZİNOVYEVNA
Cavabdeh: NƏZƏROV AYDIN GÜLHÜSEYN OĞLU
Cavabdeh: BAYRAMOVA SEVİNC FİRDOVSİ QIZI
İddiaçı: ALLAHQULUZADƏ ELTURAN FİKRƏT OĞLU
Abiddin Hüseynov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 12:00
2 2[102]-2637/2020 02.03.2020 Cavabdeh: "YENİ YASAMAL" MƏNZİL TİKİNTİ KOOPERATİVİ
İddiaçı: QULİYEVA ESMİRA MİLLƏT
Cavabdeh: ƏFƏNDİYEV ORXAN AĞAMALI OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEV ŞƏMSİ SƏMƏD OĞLU
Abiddin Hüseynov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 11:00
3 2[102]-2649/2020 02.03.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
İddiaçı: SƏFTƏROVA XƏYALƏ İSRƏFİL QIZI
Abiddin Hüseynov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 3 11:05
4 2[102]-2666/2020 02.03.2020 Kreditor: "BANK OF BAKU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AccessBank" QSC
İddiaçı: QULİYEV NATİQ ƏLİ
Nümayəndə: QULİYEV NAMİQ ƏLİ
İddiaçı: QULİYEV NAMİQ ƏLİ
İddiaçı: MUXTARLI XƏYYAM CAHANGİR
İddiaçı: HÜNBƏTOV TƏBRİZ ƏSGƏR
İddiaçı: TAĞIYEV SEYFƏDDİN HİDAYƏT
İddiaçı: ƏLİYEVA GÜLNARƏ ƏLİ
İddiaçı: VƏLİYEV PƏRVİZ MİRZƏ
Borclu: BABAYEVA BAHAR NƏSİB QIZI
Abiddin Hüseynov Sair mülki iş - Digər Zal 3 11:10
5 2[102]-2681/2020 02.03.2020 İddiaçı: MİRZƏYEV FƏRHAD MƏHƏRRƏM OĞLU
Cavabdeh: MİRZƏYEV İSLAM FƏRHAD OĞLU
Abiddin Hüseynov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 11:15
6 2[102]-2716/2020 03.03.2020 İddiaçı: "RABİTƏBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: HÜSEYNOV TOFİQ FİRUDDUN OĞLU
Abiddin Hüseynov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:20
7 2[102]-2754/2020 05.03.2020 Cavabdeh: Azərenerji ASC Şirvan Regional Elektrik Şəbəkəsi MMC
Üçüncü şəxs: Azəriişıq
İddiaçı: ƏLİYEV QƏHRƏMAN GÜLMƏMMƏD
Abiddin Hüseynov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 3 11:25
8 2[102]-2779/2020 06.03.2020 Cavabdeh: KANUNNİKOVA NATALYA YURYEVNA
İddiaçı: OCAQLI RƏMZİYYƏ ƏLİ
İddiaçı: ƏZİMOVA AFAQ QAYBALA
Abiddin Hüseynov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:30
9 2[102]-2799/2020 06.03.2020 Cavabdeh: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: "AZEVROCAR" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: TAĞIYEV BƏXTİYAR NÖVHƏLİ OĞLU
Abiddin Hüseynov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:35
10 2[102]-2803/2020 06.03.2020 Cavabdeh: SABİRABAD REGİONAL"ASAN"XİDMƏT MƏRKƏZİNDƏ NOTARİAT KONTORU
Cavabdeh: MUĞAN KƏNDLİ /FERMER/ TƏSƏRRÜFATI
Cavabdeh: 5 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR İDARƏSİ
İddiaçı: TAMAZANZADƏ SÜDABƏ SULTAN QIZI
İddiaçı: ABBASOV RÖVŞƏN SURXAY OĞLU
İddiaçı: ŞAHVERDİYEV ELNUR SABİR OĞLU
Cavabdeh: BABAYEV ƏLİKRAM AZAD OĞLU
Cavabdeh: HƏMİDOV ƏLÖVSƏT AKİF OĞLU
Abiddin Hüseynov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 11:40
11 2[102]-2806/2020 06.03.2020 Cavabdeh: RÜSTƏMOV RUSLAN BAXŞƏLİ OĞLU
Cavabdeh: HÜSEYNOVA ŞƏRQİYƏ AĞAHÜSEYN
Vəkil: CANIYEV NİZAMİ XUDAQULU OĞLU
İddiaçı: AĞAYEVA AİDƏ MİRZƏAĞA QIZI
Aqil Abbasov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 09:50
12 2[102]-2837/2020 10.03.2020 Cavabdeh: ABBASOV ƏDİL ÇƏRKƏZ
Cavabdeh: ABBASOV ÇƏRKƏZ ƏDİL
İddiaçı: ƏLƏKBƏROVA RƏFİQƏ İLHAM
Cavabdeh: HƏSƏNOVA BAHAR FİKRƏT
Abiddin Hüseynov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 3 11:45
13 2[102]-2896/2020 12.03.2020 Cavabdeh: SƏFƏROV ZAHİR TAHİR OĞLU
İddiaçı: SƏFƏROVA GÜLNAR RAMİZ QIZI
Abiddin Hüseynov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 3 11:50
14 2[102]-2906/2020 12.03.2020 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: BAKI ŞƏHƏRİ 19 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
Cavabdeh: KÖÇƏRLİ BİKƏ MƏHƏMMƏDƏLİ QIZI
İddiaçı: RÜSTƏMOV TELMAN PAŞA OĞLU
Abiddin Hüseynov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:55
15 2[102]-3007/2020 17.03.2020 Vəkil: MƏMMƏDOV ASƏF SAHİB OĞLU
Vəkil: İLYASOVA GÜLARƏ QƏZƏNFƏR QIZI
İddiaçı: ƏSGƏROVA RƏNA FİKRƏT QIZI
Cavabdeh: ƏSGƏROV NAMİQ LƏTİF
Aqil Abbasov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 2 10:00
16 2[102]-3025/2020 17.03.2020 Cavabdeh: "ATASIĞORTA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Vəkil: MİRZƏZADƏ ASİM VİLAYƏT OĞLU
İddiaçı: ALIYEV SƏRXAN NÜRƏDDİN OĞLU
Aqil Abbasov Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Sığorta ödənişinin ödənilməsi Zal 2 10:05
17 2[102]-3029/2020 17.03.2020 Cavabdeh: LPO Bank of Azerbaijan ASC ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: ABDULLAYEV İMRAN AKİF OĞLU
Vəkil: QANBAYEV EMİL MƏHƏMMƏD OĞLU
Cavabdeh: ZAMANOV TARYEL MƏHƏRRƏM
Cavabdeh: İBRAHİMOV ƏLƏDDİN İRŞAD OĞLU
Cavabdeh: CAHANGİROV TARİS MƏMMƏD HÜSEYN
Cavabdeh: MƏMMƏDOV VAQİF SAAB OĞLU
Cavabdeh: ABDULLAYEV İNTİQAM CƏLAL
İddiaçı: ZAMANOVA NƏZAKƏT İBRAHİM
Elşad Şamayev Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 2 11:50
18 2[102]-3032/2020 17.03.2020 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN MƏNZİL-İSTİSMAR İDARƏSİ
Cavabdeh: RƏHİMOV PƏNAH ƏNVƏR OĞLU
Vəkil: İSRAFİLOV İSGƏNDƏR BABASƏN
İddiaçı: MƏMMƏDOV MƏNSUR MƏHƏMMƏD OĞLU
Nümayəndə: MİRZƏLİYEVA CƏMİLƏ ZİYƏDDİN QIZI
Aqil Abbasov Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 10:10
19 2[102]-3051/2020 17.03.2020 İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
Cavabdeh: "ARSENAL AE" MMC
Üçüncü şəxs: Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: HACIYEV CAVANŞİR MUSTAFA
Cavabdeh: HACIYEVA KÖNÜL ABAKƏR
Elşad Şamayev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:40
20 2[102]-3054/2020 17.03.2020 Cavabdeh: "L.B. AUDİT XİDMƏTİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: ALLAHVERDİYEV MƏMMƏD AYDIN OĞLU
Vəkil: ABDALOV ŞAHMAR XANLAR OĞLU
Aqil Abbasov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 10:15
21 2[102]-3065/2020 17.03.2020 Cavabdeh: "HİDAYƏTOĞLU ŞİRKƏTLƏR QRUPU" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
İddiaçı: DADAŞOVA AYNAXANIM HACIBALA QIZI
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: DADAŞOV MAYİS ƏZİZAĞA OĞLU
Vəkil: HƏNİFƏLİ ELMAN TAHİR OĞLU
Vəkil: BABAYEV BƏXTİYAR RƏHİM OĞLU
Aqil Abbasov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka üzrə hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:20
22 2[102]-3066/2020 17.03.2020 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: XƏLİLOVA AYNURƏ HƏSƏNAĞA QIZI
Vəkil: HACIYEV TEHRAN ƏLİSAHİB OĞLU
Cavabdeh: SADIQOVA ŞƏLALƏ ƏLİ QIZI
Cavabdeh: MUSAYEVA FİRUZƏ HƏSƏNAĞA QIZI
Cavabdeh: SADIXOV FİRUZ HƏSƏNAĞA OĞLU
Cavabdeh: SADIQOV HƏSƏNAĞA RƏHİM OĞLU
Aqil Abbasov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:25
23 2[102]-3067/2020 17.03.2020 Cavabdeh: Nehrəm Holding Kompani MMC
İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: AĞAYEVA NƏCİBƏ ŞAHBAZ
Cavabdeh: İSMAYILOV VASİF CƏLİL
Cavabdeh: İSMAYILOV NAZİM CƏLİL
Vəkil: MƏHƏRRƏMOV ƏBDÜL AZƏR OĞLU
Aqil Abbasov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:30
24 2[102]-3103/2020 19.03.2020 İddiaçı: "BANK VTB (AZƏRBAYCAN)" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ELÇİN SEYİD
Vəkil: ƏZİZOV AZƏR MİRZƏ OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA SEVİNC KAZIM
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:00
25 2[102]-3104/2020 19.03.2020 İddiaçı: "Bank of Baku" ASC
Vəkil: QASIMOV SAMİR SADAY OĞLU
Cavabdeh: İLYASOV VÜQAR MƏHƏRRƏM
Cavabdeh: QULİYEV EMİN ALİM
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:10
26 2[102]-3108/2020 19.03.2020 İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN QAZ İXRAC İDARƏSİ
Vəkil: MƏMMƏDOV HAFİZ SƏTTAR OĞLU
Cavabdeh: İSMAYILOV RÖVŞƏN FAZİL
Elşanə Vəliyeva Sair mülki iş - Qanunsuz tikilinin sökülməsi Zal 2 15:20
27 2[102]-3121/2020 19.03.2020 İddiaçı: ƏMRAHOV FAZİL ƏMRASDAN OĞLU
Cavabdeh: ƏMRAHOVA HİCRAN İSMAYIL QIZI
Cavabdeh: ƏMRAHOV XƏYAL AKİF
İddiaçı: RÜSTƏMOV RÖYAL FAZİL OĞLU
Cavabdeh: ƏMRAHOV AKİF ƏMİRASDAN OĞLU
Cavabdeh: ƏMRAHOV CƏLLAD ƏMİRASDAN OĞLU
Vəkil: VƏLİYEV RAMİL ƏMİRXAN OĞLU
Vəkil: QULİYEV VƏKİL YELMAR OĞLU
İddiaçı: ƏMİRAHOVA XATİRƏ ŞİRASLAN QIZI
Cavabdeh: ƏMRAHOVA ESMİRA AKİF
Elşanə Vəliyeva Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 2 15:30
28 2[102]-3131/2020 19.03.2020 İddiaçı: FƏRƏCOV VAHİD SOLTANOĞLU
Cavabdeh: FƏRƏCOV AYAZXAN SOLTAN
Elşad Şamayev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 2 14:30
29 2[102]-3134/2020 19.03.2020 İddiaçı: Perfekt Group MMC
Cavabdeh: QÜRBƏTLİ ORXAN ZAKİR
Vəkil: QULİYEV MAHİR XƏLİL
Elşanə Vəliyeva Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:40
30 2[102]-3234/2020 22.04.2020 Cavabdeh: MƏMMƏDOV MƏHƏRRƏM KƏRİM OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV MEHMAN KƏRİM
Cavabdeh: MƏMMƏDOV MƏHƏRRƏM KƏRİM
Vəkil: QASIMOV SALMAN ELMAN OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV MEHMAN KƏRİM OĞLU
Elşanə Vəliyeva Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 2 16:30
31 2[102]-3252/2020 22.04.2020 Cavabdeh: QƏBƏLƏ RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI
Vəkil: SÜLEYMANOV SƏFƏRALI BAYRAMALI OĞLU
İddiaçı: AYRUMOVA QALYA QRİQORYEVNA
Elşanə Vəliyeva Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 16:40
32 2[102]-3254/2020 22.04.2020 Cavabdeh: GÖYÇAY ŞƏHƏR 5 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB
İddiaçı: KƏRİMOV RAHİM RAFİQ OĞLU
Nümayəndə: HƏSƏNOVA MƏTANƏT RƏHİM QIZI
Vəkil: MEHDİYEV DƏRGAH HÜSEYN
Aqil Abbasov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 10:50
33 2[102]-3256/2020 22.04.2020 İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: HƏBİBOV ASİF NƏSİB
Cavabdeh: OSMANOVA AFƏT NƏSİB QIZI
Cavabdeh: OSMANOVA ŞƏKƏR MAHMUD QIZI
Vəkil: HƏSƏNOVA MƏTANƏT RƏHİM QIZI
Cavabdeh: OSMANOV MAARİF MAHMUD
Elşanə Vəliyeva Girov müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 16:50
34 2[102]-3189/2020 16.04.2020 Cavabdeh: NƏCƏFOVA QÖNÇƏ SƏDRƏDDİN QIZI
İddiaçı: HÜSEYNOVA SƏİDƏ CEYHUN QIZI
Vəkil: AĞAZADƏ İLKİN İLQAR OĞLU
Cavabdeh: NƏCƏFZADƏ NURLAN MƏHƏMMƏD OĞLU
Aqil Abbasov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 10:35
35 2[102]-3144/2020 15.04.2020 Cavabdeh: Azərişıq ASC
İddiaçı: NƏSRULLAYEV ƏFQAN AĞAMİRZƏ OĞLU
Cavabdeh: ZÜLBALAYEVA AYNURƏ AĞASƏF QIZI
İddiaçı: MURADOV FƏXRƏDDİN ZİYARƏDDİN OĞLU
İddiaçı: VƏLİYEV TELMAN CƏRULLA OĞLU
İddiaçı: HƏMZƏYEV FİZULİ ARİF OĞLU
İddiaçı: TAPDIQOV ETİBAR ƏLİ OĞLU
Vəkil: ALIYEV CAVİD BARAT OĞLU
İddiaçı: SURXAYEV ABDULLA CAMAL OĞLU
İddiaçı: XURŞUDOV KAMİL ƏHMƏD OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV MƏMMƏDHÜSEYN BAXIŞ OĞLU
İddiaçı: NƏSRULLAYEV FAİQ ŞAHMİRZƏ OĞLU
Elşanə Vəliyeva Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 15:50
36 2[102]-3200/2020 16.04.2020 İddiaçı: XƏLİLOV SAHİB QÜDRƏT OĞLU
İddiaçı: XƏLİLOV QUDURƏT MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU
Vəkil: RƏCƏBOV SƏBUHİ TAPDIQ OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOV VAQİF NADİR OĞLU
Aqil Abbasov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 10:45
37 2[102]-3201/2020 16.04.2020 İddiaçı: KƏRİMOV MOHUMA MƏHƏMMƏD OĞLU
Cavabdeh: KƏRİMOV MƏHƏMMƏD MOHUMA
İddiaçı: KƏRİMOVA VƏZİFƏ CƏBRAYIL QIZI
İddiaçı: HACIYEVA GÜLNAR MƏHƏMMƏD QIZI
Elşad Şamayev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 2 14:20
38 2[102]-3166/2020 15.04.2020 Cavabdeh: AĞAZADƏ HƏQİQƏT TAĞI QIZI
İddiaçı: SADIQLI MİNA BÖYÜKAĞA QIZI
Elşad Şamayev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 12:40
39 2[102]-3179/2020 16.04.2020 Cavabdeh: RƏCƏBOVA AMİNƏ NAZİM
İddiaçı: HÜSEYNOV ELŞAD ŞƏMİL
Vəkil: ƏHMƏDOV FUAD HÜSEYN OĞLU
İddiaçı: NOVRUZOVA AYNUR MƏŞTİ
Cavabdeh: MURADOVA CƏMİLƏ ÖMƏRXAN
Elşanə Vəliyeva Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququnun tanınması Zal 2 16:10
40 2[102]-3227/2020 16.04.2020 Cavabdeh: RƏHİMOV PİRİM RƏHİM
Cavabdeh: MƏMMƏDOV BƏDRƏDDİN MƏNƏF
İddiaçı: HACIYEVA ŞƏFƏQ NƏZİRMƏHƏMMƏD QIZI
Cavabdeh: VƏLİYEV NƏBİ VƏLİ
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ÇİNGİZ MƏNƏF
Nümayəndə: ŞAMXALOV TAHİR CAMAL OĞLU
Elşad Şamayev Sair mülki iş - Maneənin aradan qaldırılması Zal 2 14:35
41 2[102]-3195/2020 16.04.2020 İddiaçı: AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "XALQ" BANKI
Vəkil: BABAYEV TURQAY ARİZ OĞLU
Cavabdeh: HƏŞİMOV FƏRHAD ŞƏFİ OĞLU
Aqil Abbasov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:40
42 2[102]-3221/2020 16.04.2020 İddiaçı: RƏHİMLİ AYSEL HÜSEYN QIZI
Cavabdeh: ASLANOV MƏHƏRRƏM RƏHMAN
Cavabdeh: CABBAROV RƏŞAD ELMAN
Vəkil: ABBASOV HÜSEYN ELDAR OĞLU
Elşanə Vəliyeva Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 16:20
43 2[102]-3175/2020 16.04.2020 Cavabdeh: MUSAYEVA SEVİL MƏCİD
Vəkil: HƏSƏNOV ELÇİN VAQİF OĞLU
Cavabdeh: MUSAYEV ELDƏNİZ VÜQAR OĞLU
Cavabdeh: MUSAYEV VÜQAR ÇOBAN OĞLU
İddiaçı: ƏKBƏRLİ LƏMAN NİZAMİ QIZI
Elşanə Vəliyeva Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ailə münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 2 16:00
44 2[102]-3268/2020 28.04.2020 Ərizəçi: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ
Vəkil: ŞAHVERƏNOV EYNULLA QÜDRƏT OĞLU
Vəkil: ƏZİZOV AZƏR MİRZƏ OĞLU
Maraqlı şəxs: TAĞIYEV MƏMMƏDHƏSƏN BÖYÜKAĞA OĞLU
Elşanə Vəliyeva Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında işlər üzrə icraat Zal 2 17:00
45 2[102]-3275/2020 28.04.2020 İddiaçı: LPO QSC Bank Standard KB
Vəkil: ƏSGƏROVA ƏFİFƏ FÜZULİ QIZI
Cavabdeh: AĞAYEV HİKMƏT CAVAD
Aqil Abbasov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:55
46 2[102]-3408/2020 06.05.2020 Cavabdeh: Bakı Şəhəri 24 Saylı Notariat Kontoru
Cavabdeh: AR-ƏMDK YANINDA DƏDRX-i
İddiaçı: BAYRAMOVA İRADƏ KAMAL QIZI
Cavabdeh: HÜSEYNOV TƏRLAN MÜTƏLLİM OĞLU
Elşad Şamayev Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Yaşayış sahəsi üzrə Zal 2 12:20
47 2[102]-3394/2020 06.05.2020 Cavabdeh: BƏHRAMOV ELDƏNİZ İSMAYIL OĞLU
Cavabdeh: BƏHRƏMLİ QƏDİR ELDƏNİZ
İddiaçı: MİRƏZİZOVA MÜSTƏQİMƏ HAQVERDİ QIZI
Cavabdeh: BƏHRƏMLİ BABƏK ELDƏNİZ
Vəkil: BƏKİROVA SEVDA HƏBİB QIZI
Elşad Şamayev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 12:00
48 2[102]-3417/2020 19.05.2020 Cavabdeh: ABBASOVA FƏXRİYYƏ BƏŞİR QIZI
İddiaçı: ABBASOVA ƏNTİQƏ ƏHMƏD QIZI
Elşad Şamayev Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 2 12:30
49 2[102]-3667/2020 31.05.2020 Cavabdeh: AZENGO ASC
İddiaçı: MƏMMƏDOV ELXAN MƏMMƏD OĞLU
Elşad Şamayev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 12:05
50 2[102]-3656/2020 31.05.2020 Cavabdeh: HƏSƏNOV NATİQ NEYMƏT OĞLU
İddiaçı: ƏLƏSGƏROV SÜLEYMAN ƏYYUB OĞLU
Elşad Şamayev Sair mülki iş - Digər Zal 2 11:55
51 2[102]-3655/2020 31.05.2020 Cavabdeh: ƏLİYEV İMRAN XEYRULLA OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEVA QƏMƏR ƏZİZ QIZI
Vəkil: ƏLİYEV SƏMƏD EYYUB OĞLU
İddiaçı: YAQUBOV İMRAN AZARİYAYEVİÇ
Elşad Şamayev Sair mülki iş - Qanunsuz tikilinin sökülməsi Zal 2 11:45
52 2[102]-3671/2020 31.05.2020 İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Cavabdeh: QULİYEV BƏYLƏR ƏZİZULLA OĞLU
Elşad Şamayev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 12:15
53 2[102]-3820/2020 03.06.2020 Cavabdeh: "Yeni Yasamal" Mənzil Tikinti Kooperativi
İddiaçı: ƏZİMOV DADAŞ ƏZİM OĞLU
Maraqlı şəxs: SƏMƏDOVA ZEYNƏBXANIM HÜSEYNAĞAYEVNA
Cavabdeh: ƏFƏNDİYEVA MƏTANƏT MEHMAN
Əhməd Nurməmmədov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 3 10:40
54 2[102]-3808/2020 03.06.2020 İddiaçı: AccesBank
Cavabdeh: HƏMZƏYEV HƏMZƏ İBRAHİM
Vəkil: QAZİYEVA AFƏT ASLAN QIZI
Cavabdeh: ABDULLAYEV ASİF SABİR OĞLU
Cavabdeh: ABDULLAYEVA TAMİLLA RƏŞİD
Cavabdeh: ABDULLAYEV SABİR BAYRAM OĞLU
Əhməd Nurməmmədov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka borcunun ödənilməsinin əmlaka yönəldilməsinə dair mübahisələr Zal 3 10:35
55 2[102]-3804/2020 03.06.2020 İddiaçı: "AGBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ 19 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi
Cavabdeh: ƏLİZADƏ AZƏR AFƏT OĞLU
Cavabdeh: ZEYNALOV NATİQ MÜTƏLLİM OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Torpaq üzrə Zal 3 10:30
56 2[102]-3768/2020 02.06.2020 İddiaçı: "ABC-TELECOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: ALLAHVERDİYEV ELNUR MARAT OĞLU
Cavabdeh: İSGƏNDƏROV NAİL HAMLET OĞLU
Cavabdeh: İSGƏNDƏROV NAİL HAMLET
Əhməd Nurməmmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:20
57 2[102]-3833/2020 03.06.2020 Cavabdeh: ZURABOVA İRADƏ ƏHMƏD QIZI
İddiaçı: ZURABOVA AYTAC MƏHƏMMƏD QIZI
Cavabdeh: ZURABOV İLQAR NURULLAH OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququnun tanınması Zal 3 10:45
58 2[102]-3770/2020 02.06.2020 Cavabdeh: SÜLEYMANOVA AYGÜN RAMİZ
İddiaçı: DƏMİRÇİ OSMAN UĞUR
Vəkil: AZADOV FİKRƏT GÜLQARDAŞ OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 3 10:25
59 2[102]-3722/2020 01.06.2020 Cavabdeh: "Oksigen" klinik xəstəxanası
Cavabdeh: ŞAHBAZOV CAHİD HÜSEYN OĞLU
Vəkil: ABBASOV QURBAN RƏŞİD OĞLU
Vəkil: OSMANOVA NƏZİFƏ HƏMZƏT QIZI
Nümayəndə: HACIYEV İNTİQAM MƏCİD OĞLU
İddiaçı: CƏFƏRLİ NAZİM HƏSƏN OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 10:10
60 2[102]-3708/2020 01.06.2020 Vəkil: YADİGAROV VÜSAL ALXAN OĞLU
Cavabdeh: TALIBOV FƏXRƏDDİN ABDUL OĞLU
Nümayəndə: CƏFƏROV CAVİD NOVRUZ OĞLU
İddiaçı: HACIYEVA TAHİRƏ NOVRUZ QIZI
Əhməd Nurməmmədov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 3 10:00
61 2[102]-3717/2020 01.06.2020 Cavabdeh: İHSAN ALİ GENC
Cavabdeh: MUSAYEV ELNUR -
Vəkil: ƏHMƏDOVA AYSEL ZÖHRAB
İddiaçı: MEHMET GÜR -
İddiaçı: KARAKUŞ BÜLENT ŞAHİN
Vəkil: CƏFƏROVA XƏYALƏ TEYMUR QIZI
Əhməd Nurməmmədov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:05
62 2[102]-3732/2020 01.06.2020 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏLİYEV CABİR VİDADİ OĞLU
Cavabdeh: MURADOV HİKMƏT AĞARZA OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:15

10 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-69/2020 16.03.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: SƏFƏROVA ŞƏFİQƏ ƏBDÜL HƏSƏN
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: CEYHAN SƏBİRƏ MAHİR
Aqil Abbasov Zal 2 11:00
2 10[102]-75/2020 12.05.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ŞAHİN İRADƏ KAMİL
Elşad Şamayev Zal 2 14:50
3 10[102]-73/2020 12.05.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: BAXIŞLI LALA BABA
Aqil Abbasov Zal 2 11:05
4 10[102]-79/2020 20.05.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ABDULLAH TEZCAN -
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: TEZCAN BALACAXANIM BİRQARDAŞ
Elşad Şamayev Zal 2 14:55

Cinayət kollegiyası :

Təyin edilməyib:

İnzibati kollegiya:

Təyin edilməyib:

Kommersiya kollegiyası:

Təyin edilməyib: