Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1014/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.04.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

19.02.2020 30.10.2019

İş baxılmışdır:

15:00

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əli Seyfəliyev

Məhkum:

MUSTAFAYEV ANAR HEYDƏR

Vəkili:

SALMANOVA GÜLŞƏN ARİF

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

RÜSTƏMOV OKTAY MİRZƏ

Vəkili:

MƏMMƏDOV TURAL NİZAMİ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MƏMMƏDOV EMİN MƏMMƏD OĞLU

Vəkili:

XASAYEV VÜQAR NƏRİMAN, ƏSKƏROV İMAMƏLİ MƏMMƏDAĞA

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MƏMMƏDOV NAMAZALI NƏSİR OĞLU

Vəkili:

ƏLİYEVA KÖNÜL NƏRİMAN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD ƏSGƏR OĞLU

Vəkili:

RƏFİYEV ŞAHİN HAMLET

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

HÜSEYNOV BEYTULLA İBRAHİM OĞLU

Vəkili:

MİRZƏYEV CƏLİL ŞÜKÜR

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

CƏFƏROV CƏLİL ƏLƏKBƏR

Vəkili:

CƏFƏROVA NƏZRİN NİZAMƏDDİN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

ZEYNALOV VİDADİ ZEYNAL

Vəkili:

MƏMİŞOV BƏYLƏR SAHİB

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: