Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1081/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

07.05.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

09.10.2019

İş baxılmışdır:

09.10.2019 09:50

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

ZEYNALOVA NƏRMİNƏ HƏSƏN QIZI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: