Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1089/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

07.05.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.10.2019

İş baxılmışdır:

30.10.2019 14:45

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əli Seyfəliyev

Məhkum:

SALAHOV AĞAƏHMƏD XANƏHMƏD

Vəkili:

ƏBDURƏHMANOV KƏNAN SƏFƏR

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

ƏLİYEV VAHİD AĞABABA OĞLU

Vəkili:

FƏRƏCOV SALMAN BÖYÜKAĞA, MEHDİYEVA SÜSƏN MİRZƏ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: