Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1226/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

12.06.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

09.10.2019

İş baxılmışdır:

09.10.2019 12:25

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

AXMADULİN DMİTRİY VLADİMİROVİÇ

Vəkili:

ƏLİYEVA TƏRANƏ TELMAN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: