Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1234/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

12.06.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.11.2019

İş baxılmışdır:

06.11.2019 09:40

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

XƏLİLOV DÜNYAMİN ZAKİR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: