Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-124/2020

1[102]-1691/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

02.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

11.02.2020

İş baxılmışdır:

11.02.2020 09:30

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

ƏBDÜLƏZİZ ƏZİZ SƏMƏNDƏR OĞLU

Vəkili:

YUSİFOV CEYHUN SALMAN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: