Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-13/2020

1[102]-1350/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

11.07.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.01.2020

İş baxılmışdır:

29.01.2020 09:45

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

BAĞIROV ƏLİHÜSEYN RASİM

Vəkili:

MUSAYEV QEYS ƏRZUMAN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: