Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-137/2020

1[102]-1707/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

04.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.01.2020

İş baxılmışdır:

29.01.2020 09:30

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Bəraət almış şəxs:

MİRZƏYEV RAMİL ŞƏMİL

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: