Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-137/2021

1[102]-1067/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

10.07.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İş baxılmışdır:

07.04.2021 11:10

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

İlqar Qılıcov

Məhkum:

BAĞIROV CƏMŞİD MƏHƏRRƏM OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: