Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-142/2020

1[102]-1714/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

07.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

15.04.2020

İş baxılmışdır:

15:00

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

MƏMMƏDOV ZABİIL QABİL

Vəkili:

ABDULLAYEVA VƏFA ƏMİRASLAN

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

RÜSTƏMOV AYDIN ARİF

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

YUSİFOV ALİM VAHİD

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

QARAZADƏ QƏNBƏR CABBAR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MƏHƏRRƏMOV İSA YASİN OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

İSMAYILZADƏ YAVƏR AZƏR OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

RÜSTƏMOV AYDIN ARİF

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: