Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1487/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.08.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

03.12.2019

İş baxılmışdır:

03.12.2019 11:00

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Gülzar Rzayeva

Məhkum:

MURADOV NİCAT TAPDIĞ OĞLU

Vəkili:

MƏMİŞOV BƏYLƏR SAHİB

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: