Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1550/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

05.09.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.11.2019

İş baxılmışdır:

06.11.2019 12:30

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

MƏMMƏDOV ZAHİD SABİR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: