Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-1589/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

2018-09-18

İşin təyin (təxir) tarixi:

2019-01-11

İş baxılmışdır:

10:20

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

HƏSƏNOV VÜQAR ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: