Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-174/2020

1[102]-1759/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.01.2020

İş baxılmışdır:

29.01.2020 09:55

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

HACIYEV FƏRİD SƏRDAR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

HÜSEYİNZADƏ FƏRİD NAZİM

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MƏMMƏDLİ ORXAN MAYIL

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: