Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-179/2021

1[102]-1150/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.09.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 10:40

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Təqsirləndirilən şəxs:

MƏMMƏDOV NAHİD ABBAS OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Təqsirləndirilən şəxs:

MAHMUDOV SƏBUHİ ELDAR OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Təqsirləndirilən şəxs:

MƏMMƏDOV ROMAN İSLAM OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Təqsirləndirilən şəxs:

İBADOV ANAR ŞƏXAVƏT OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: