Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-20/2019

1[102]-1300/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

27.07.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

20.02.2019 19.12.2018

İş baxılmışdır:

20.02.2019 10:45

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

Əliyev Vüqar Ağaverdi

Vəkili:

BABAYEV BƏXTİYAR RƏHİM OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: