Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-204/2020

1[102]-1793/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

22.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.06.2020 28.01.2020

İş baxılmışdır:

30.06.2020 09:50

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

NƏZİROV ŞÜKRAN FAİQ OĞLU

Vəkili:

İBADOV ZAUR FƏZAİL

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: