Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-206/2021

1[102]-1181/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

22.09.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 10:35

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Təqsirləndirilən şəxs:

LÜTFƏLİYEVA SƏNUBƏR MAHMUD QIZI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: