Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-229/2020

1[102]-1818/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

28.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

28.01.2020 21.01.2020

İş baxılmışdır:

28.01.2020 10:25

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

MƏSTƏLİYEV SABİR TALE

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: