Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-275/2020

1[102]-1866/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

05.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.02.2020

İş baxılmışdır:

12.02.2020 09:40

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

TƏHMƏZOV RASİM NİZAMİ OĞLU

Vəkili:

SADIQOV FƏRİD SADİQ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: