Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-292/2020

1[102]-1883/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

12.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.02.2020

İş baxılmışdır:

12.02.2020 09:35

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

RƏŞİDOV ATAŞ NÜSRƏT OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: