Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-31/2019

1[102]-1363/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

09.08.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

08.01.2019

İş baxılmışdır:

08.01.2019 11:20

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Gülzar Rzayeva

Məhkum:

İBAYEV CEYHUN ALLAHVERDİ

Vəkili:

RZAYEV QUBADƏLİ ƏLİ OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

GÜLƏLİ VÜQAR MUĞAN

Vəkili:

ABBASOV ELXAN SALEH OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: