Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-314/2020

1[102]-1906/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

18.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.06.2020

İş baxılmışdır:

30.06.2020 14:50

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Məhkum:

MUSTAFAYEV SƏRXAN ELMAN

Vəkili:

İSMAYILOV TAHİR ƏBDULRƏHİM

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: