Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-354/2020

1[102]-1947/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

27.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.06.2020

İş baxılmışdır:

30.06.2020 15:25

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Məhkum:

ABDULLAYEVA ZƏMİNƏ YAŞAR QIZI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: