Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-365/2021

1[102]-1368/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

30.10.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

08.04.2021 08.04.2021

İş baxılmışdır:

08.04.2021 10:30

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

İSMAYILOV FİKRƏT XƏLİL

Vəkili:

İSGƏNDƏROV ABDULLA İSBƏNDİYAR OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: