Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-422/2018

1[102]-2107/2017

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

2017-12-05

İşin təyin (təxir) tarixi:

2018-08-24

İş baxılmışdır:

2018-08-24 12:15

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

SEYİDOV ELÇİN VAQİF OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

MƏMMƏDOV FAİQ HACI

Vəkili:

MƏMMƏDOV NAİL FAZİL

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

ALLAHVERDİYEV FƏXRƏDDİN ALLAHVERDİ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

RƏHİMOV ƏLƏKBƏR BEHRUZ OĞLU

Vəkili:

ABBASOV TAHİR HİDAYƏT

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

HÜSEYNOV ELSEVƏR AĞAHƏSƏN

Vəkili:

ƏLİYEV RƏBBİL AĞA

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: