Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-446/2020

1[102]-2040/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

24.12.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.06.2020 02.06.2020

İş baxılmışdır:

30.06.2020 10:15

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

XƏLİLOV NURLAN MAHİR OĞLU

Vəkili:

HÜSEYNOV ƏLİ MEYBULLA OĞLU, QULİYEV ELDƏNİZ MƏNAF OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: