Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-450/2020

1[102]-2044/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

24.12.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.07.2020

İş baxılmışdır:

29.07.2020 12:25

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

RÜSTƏMOV UĞUR RİZVAN

Vəkili:

MİRZƏYEV RUSLAN SOLTANAĞA

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: