Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-459/2021

1[102]-1462/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

24.11.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

09.04.2021 09.04.2021

İş baxılmışdır:

09.04.2021 11:25

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

İlqar Qılıcov

Məhkum:

ŞİRASLANOVA LALƏ KAMİL

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

SADIQOVA SAMİRƏ RƏŞİD QIZI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: