Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-468/2021

1[102]-1472/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

25.11.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İş baxılmışdır:

07.04.2021 10:10

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Əziz Seyidov

Məhkum:

SÜLEYMANOV ƏBÜLFƏZ SAHİB

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Təqsirləndirilən şəxs:

SÜLEYMANOV ƏBÜLFƏZ SAHİB OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: