Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-492/2021

1[102]-1495/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

02.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 14:30

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Təqsirləndirilən şəxs:

XƏLİLOV FƏRRUX UMAXAN OĞLU

Vəkili:

ŞƏRİFOV SAMİR CUMA OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Təqsirləndirilən şəxs:

QIMRIYEV SAHİB ƏLİ OĞLU

Vəkili:

EMÇİYEVA MƏLAHƏT MAİSOVNA

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: