Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-494/2019

1[102]-2059/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

20.12.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

15.05.2019

İş baxılmışdır:

15.05.2019 10:35

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Təqsirləndirilən şəxs:

ÇEKUNOV VİKTOR ALEKSANDROVİÇ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: