Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-511/2021

1[102]-1514/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

15.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 15:00

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Məhkum:

AHMADİ NASAB ABOLFAZİ ABOUTALEB

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: