Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-515/2019

1[102]-2080/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

26.12.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.03.2019

İş baxılmışdır:

12.03.2019 10:05

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Təqsirləndirilən şəxs:

NƏSİROV SABİT RAMİZ OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

NƏSİROV SABİT RAMİZ OĞLU

Vəkili:

Hüseynov Əli Meybulla

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: