Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-525/2021

1[102]-1528/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 14:45

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Bəraət almış şəxs:

SƏFƏRLİ RÖVŞƏN ELYAS OĞLU

Vəkili:

ORUCOV SƏNAN QABİL

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: