Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-533/2021

1[102]-1536/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

18.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İş baxılmışdır:

07.04.2021 11:00

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

İlqar Qılıcov

Məhkum:

İSMAYILOV VÜSAL KAMİL OĞLU

Vəkili:

HƏSƏNOVA İLHAMƏ ZAKİR, MEYBULLAYEVA ŞƏFİQƏ ELDAR, QULİZADƏ GÜLNAR MƏMMƏDAĞA QIZI

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: