Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-569/2021

1[102]-1572/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

28.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 12:15

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Şahin Yusifov

Məhkum:

BABAYEV BƏXTİYAR ASİF OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: