Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-576/2021

1[102]-1579/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

28.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 11:00

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Şahin Yusifov

Məhkum:

CABAROV BƏXTİYAR NAMİK OĞLU

Vəkili:

MİRZƏYEV TƏYYAR BALARZA OĞLU, MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD ƏZİ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: