Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-626/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

05.02.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.07.2020

İş baxılmışdır:

30.07.2020 10:15

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

ŞƏMİYEV NATİQ NƏSRULLA OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: