Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-670/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

14.02.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.10.2020

İş baxılmışdır:

12:45

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

ALMƏMMƏDOV HƏMİD DURSUNƏLİ OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

MİRZƏYEV MAİS MAİSİ OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: