Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-686/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

19.02.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.07.2020

İş baxılmışdır:

29.07.2020 12:20

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

DÜNYAMALİYEV RAMİL VƏLİŞ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

SƏFƏROV FƏRMAN TƏVƏKGÜL

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

RƏSULOV ƏLFUQAR ƏMİ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: