Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-70/2019

1[102]-1589/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

18.09.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

13.02.2019 30.01.2019

İş baxılmışdır:

13.02.2019 10:00

İşin daxil olma əsası

Protest

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Təqsirləndirilən şəxs:

HƏSƏNOV VÜQAR ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

Vəkili:

MİRMEHDİZADƏ RƏŞAD MEHDİ OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: