Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-704/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

2018-02-28

İşin təyin (təxir) tarixi:

2018-08-15

İş baxılmışdır:

12:05

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

Nəcəfov Mehman Həbib

Vəkili:

HACIYEV CƏFƏR HACALI

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

QULİYEV MƏRDAN ŞÜKÜR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

HACIYEV CƏFƏR HACALI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: