Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-764/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

19.02.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.06.2019

İş baxılmışdır:

12.06.2019 11:40

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əli Seyfəliyev

Məhkum:

ƏMİROV SAHİB ƏSGƏR OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: