Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-813/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

2018-04-03

İşin təyin (təxir) tarixi:

2018-08-15

İş baxılmışdır:

12:15

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

Vəliyev Vüqar Süleyman

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

VƏLİYEV MUNİR ƏHMƏD

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: