Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-85/2020

1[102]-1616/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

23.09.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.01.2020

İş baxılmışdır:

29.01.2020 10:05

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

ŞİRİYEV VÜQAR FƏRHAD

Vəkili:

MUSAYEV XƏQANİ ZAKİR

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: