Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-868/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

12.03.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

19.06.2019 12.06.2019

İş baxılmışdır:

19.06.2019 10:20

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

YUSİFOV İMRAN BAĞI

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: