Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1[102]-909/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

27.03.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

09.10.2019

İş baxılmışdır:

09.10.2019 11:50

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əli Seyfəliyev

Məhkum:

ALLAHVERDİYEVA RƏNA HÜMBƏTƏLİ

Vəkili:

RÜSTƏMOV FƏXRİ SƏRVAZ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: